Vidno vás na ceste? Kampaň spoločnosti Goodyear znova upozorňuje na význam používania reflexných prvkov.

Obyvatelia Slovenskej republiky si uplynulý víkend opäť zmenili hodiny z letného na bežný astronomický čas. V Bratislave tak dnes slnko zapadá v 16:45, vo Zvolene už o 16:36 a v Košiciach ešte skôr o 16:27. „Neexistuje zrejme vhodnejší okamžik upozorniť všetkých účastníkov cestnej premávky a najmä chodcov na maximálnu opatrnosť. I v tomto roku práve tento týždeň rozbiehame kampaň, ktorej cieľom je apelovať na chodcov, aby v svojom vlastnom záujme využívali reflexné prvky a boli tak čo najviditeľnejší,“ povedal Jiří Vodička, marketingový manažér spoločnosti Goodyear Dunlop Tires.

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky pripravilo zhodnotenie nehodovosti za uplynulé obdobie. Z tabuľky vyplýva, že najrizikovejším mesiacom nehodovosti v roku 2015 bol počas letných prázdnin august a najmenej rizikovým február.

Podľa štatistiky v minulých rokoch mierne klesol počet usmrtených chodcov na cestách. „Toto číslo svedčí o tom, že naša snaha o osvetu a presviedčanie chodcov, aby sa prostredníctvom dostupných prostriedkov snažili byť čo najviditeľnejší, prináša zatiaľ len obmedzené výsledky. Aj preto budeme túto kampaň každoročne opakovať. Chceme, aby si chodci a cyklisti začali uvedomovať, že akýkoľvek reflexný prvok môže skutočne zabrániť nehode, ale často i zachrániť život,“ zdôraznil Jiří Vodička.

Najviac nehôd podľa správania sa chodcov bolo spôsobených:

  • náhlym vstupom na vozovku z chodníka (krajnice, okraja vozovky) bez rozhliadnutia
  • zlým odhadom vzdialenosti a rýchlosti vozidla
  • nárazom do vozidla zboku
  • náhlou zmenou smeru chôdze (otočenie, vybočenie pri pozdĺžnej chôdzi).

Spoločnosť Goodyear Dunlop Tires vychádza z toho, že celková bilancia nehodovosti na slovenských cestách je napriek pozitívnemu trendu v medzinárodnom porovnávaní stále veľmi žalostná. Vlani na nich zahynulo 57 chodcov a 24 cyklistov a väčšina z týchto tragických nehôd sa stala práve v jesennom období v ranných alebo večerných hodinách, teda v čase, keď sú všetci, či už na vozovke, na chodníku alebo na prechode pre chodcov vystavení riziku, že ich vodiči neuvidia. „Aj preto nesmieme v našom úsilí o osvetu ustať,“ uviedol Jiří Vodička. „Bezpečnosť cestnej premávky v Slovenskej republike, rovnako ako vo všetkých ostatných krajinách, považuje značka Goodyear tradične za jednu zo svojich vrcholných priorít.“

Autá i cyklisti majú povinnosť svietiť, ale chodci, ktorí sú v cestnej premávke najzraniteľnejší, zatiaľ takúto povinnosť nemajú.

POKUTY ZA OSVETLENIE NA SLOVENSKU
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy pri nezníženej viditeľnosti 10 až 20 eur
Neosvetlenie motorového vozidla počas jazdy pri zníženej viditeľnosti 50 eur
Neosvetlenie nemotorového vozidla počas zníženej viditeľnosti 20 eur
Použitie predných a zadných hmloviek v čase, keď nie je hmla, nesneží alebo neprší 30 eur
Neosvetlenie stojaceho vozidla pri zníženej viditeľnosti v obci na mieste, kde tvorí prekážku cestnej premávky alebo na ceste mimo obce 50 eur

Zdroj informácií: Minv.sk