Starostlivosť o nohy s ureou!

 

Nadchádzajúce mesiace budú pre nohy zaťažkávajúcou skúškou. Chladné dni ich „uväznia“ do uzavretej obuvi, ktorá predstavuje zvýšené riziko rôznych otlakov, zhrubnutej, suchej a popraskanej kože. O to viac by ste sa preventívne mali práve v tomto čase svojim chodidlám venovať…

V rámci starostlivosti o nohy a chodidlá nezaškodí zájsť k pedikérovi. Relax a odpočinok prospeje nielen nohám, ale aj psychike. Viac však záleží na domácej opatere, v rámci ktorej stačí naozaj len pár minút denne venovať chodidlám pozornosť. Ráno a denne ich nakrémujte špeciálnymi masťami alebo krémami. Skvelé sú napríklad tie, ktoré obsahujú látku s názvom urea. Je to prírodná zložka, ktorá sa zúčastňuje sa na tvorbe a stabilizácii pH kože, má protisvrbivý účinok a výrazne hydratačné a zmäkčujúce vlastnosti, preto sa s obľubou pridáva do rôznych kozmetických a dermatologických produktov. Prirodzene sa nachádza v zdravej rohovej vrstve kože v koncentrácii približne 1%. Často sa však stáva, že jej obsah je z rôznych príčin v koži znížený. Ureu obsahuje napríklad masť Ureagamma od spoločnosti Wörwag Pharma, ktorú kúpite v lekárni. Obsahuje 10% urey, je bez parfumov a konzervačných látok. Jej pravidelným používaním budú chodidlá jemné, hebké, hydratované a prežijú zimné mesiace v dokonalej kondícii.

Súťaž:

Koľko percent urey obsahuje masť Ureagamma?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 1. decembra  2017. Ako predmet správy použite “súťaž –Ureagamma

Súťažíte o:

Dvaja z vás získajú balíček od spoločnosti Wörwag Pharma.

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou