Na zápal močových ciest!

Počas prechodného jarného obdobia sa častejšie stretávame aj s nepríjemným zápalom močových ciest. Odporúča sa toto ochorenie nepodceňovať, pretože neliečené môže vyústiť do nepríjemnejších komplikácií…

Zápal močových ciest sprevádzajú nepríjemné príznaky, ktoré sa prejavujú individuálne. Môže ísť napríklad o pálenie a rezanie pri močení, častejšie močenie a v menších dávkach, celkovo pacietni pociťujú nutkanie na močenie, nepríjemný tlak v močovom mechúre, ale aj bolesti v podbrušku. Môžu mať zvýšenú teplotu a v tých najhorších prípadoch aj krv v moči.

Odborníci odporúčajú pri spozorovaní prvých príznakov ihneď začať s liečbou. Okamžite zvýšte príjem tekutín a k tomu pridajte špeciálne výživové doplnky. Vyberajte si také, ktoré obsahujú extrakty z brusníc a monosacharid D – manózu. Napríklad Uroval manosa AKUT od spoločnosti Valosun, ktorý obsahuje vysokú koncentráciu týchto účinných látok. Tie pomáhajú zabraňovať množeniu baktérií v močových cestách – znemožňujú im prichytávať sa na povrchu stien a pomáhajú udržiavať močové cesty zdravé. Prípravok je čisto prírodný, nemá žiadne vedľajšie účinky a je vhodný aj pre tehotné a dojčiace ženy. Viac na www.valosun.com.

Súťažná otázka:

Ktoré dve účinné látky obsahuje prípravok Uroval manosa AKUT?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 2. mája 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Uroval”.

Traja z vás získajú Uroval. Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.