Diery v cash flow môžu pochovať vaše podnikanie

Jedným z riešení môže byť profesionálna správa a manažment pohľadávok. Neskoré uhrádzanie faktúr, v tom najhoršom prípade nesplatené vôbec. Dlhé sú lehoty, kým dôjde k uskutočneniu platieb vo vzťahu konečný zákazník a podnikateľ; ešte horšia je situácia pri obchodovaní medzi samotnými podnikateľskými subjektmi.

V dôsledku toho vznikajú množstvu podnikateľov diery v ich cash flow, nemajú dostatok peňazí na svoje fungovanie, prípadne na výplaty zamestnancom. A to najmä preto, že si nevedia dať rady s plejádou dlžníkov, ktorí meškajú s uhrádzaním faktúr.

Platiť načas sa nenosí.

Podľa reprezentatívnej EOS štúdie „European Payment Practices“ v roku 2015, zostavenej na základe odpovedí 2 800 respondentov z európskych krajín, bola v západnej Európe každá piata faktúra zaplatená neskoro alebo vôbec. Vo východnej Európe sa podľa aktuálnych dát mešká v 26 % prípadov. Zákazníci u nás na Slovensku platia načas len v 74 % objemu vystavených faktúr.

Ak si tieto fakty premeníme na ukazovateľ počtu dní, kým dôjde k uhradeniu faktúr od ich vystavenia, v segmente B2C to bolo vlani v priemere 26 dní. Medzi B2B zákazníkmi ešte viac: až 38 dní. Konkrétne slovenskí podnikatelia skončili na úrovni priemeru východnej Európy – platby za 40 dní od vystavenia faktúry. Dlhšie platobné lehoty majú už len ruské spoločnosti (41 dní) a grécke (51). Varovným je ešte ďalší fakt, čo sa týka Slovenska: Väčšina uhradených faktúr je až po 40 dňoch (61 %).

Prichádzajú následky.

A to má následky. Firmy tým pádom nemajú zaistenú likviditu na svoj chod a ďalšie podnikateľské plány. Pritom záruka dlhodobého úspechu absolútne závisí od bezpečného, pravidelného a stabilného peňažného toku.

Zodpovedná firma, ktorá myslí na svoju budúcnosť, by sa preto mala zamyslieť aj nad tým, ako si zabezpečiť likviditu a plynulé cash flow. Jedným z riešení môže byť profesionálna správa pohľadávok. „Môže výrazne prispieť k solventnosti spoločnosti. Zaznamenávame trend, že vedúci pracovníci si to po otrasoch ekonomiky v ostatných rokoch stále viac uvedomujú,“ tvrdí Michal Šoltes, konateľ spoločnosti EOS KSI Slovensko venujúcej sa profesionálnej správe a inkasu pohľadávok. Práve preto stále stúpa počet firiem, ktoré outsourcujú správu svojich pohľadávok.

Viacero výhod:

Výhod spolupráce s externým partnerom je viacero. Okrem zabezpečenia likvidity danej spoločnosti a zvýšenia jej kredibility je tu priestor na redukciu nedoplatkov, profit z vyššieho stupňa zabezpečenia a tým pádom možnosť zamerať sa na svoj hlavný predmet činnosti. „Outsourcing ponúka potenciálne úspory vo výške 30 až 40 percent. Dôvodom je vyššia úroveň štandardizácie a automatizácie procesov a tiež koncentrácia znalostí špecializovaných firiem, medzi ktoré patrí aj spoločnosť EOS,“ hovorí Daniela Vetter, konzultantka spoločnosti Consileon Business Consultancy GmbH, Nemecko.