Počúvajte svoje nohy.

Nohy a chodidlá vás nosia a doslova im vďačíte za každý krok. Preto sa im venujte a doprajte im rozmaznávanie a hýčkanie. Prichádza obdobie, keď sa vyzujete nielen z topánok, ale aj ponožiek a odhalíte ich aj pred svetom. Tak ich ukážte v tom najlepšom stave!

Suché a popraskané päty a chodidlá sú nielen vizuálne neatraktívne, ale aj nezdravé. Do zničenej pokožky (niekedy až prasklín) sa totiž môže ľahšie dostať bakteriálna infekcia alebo rôzne plesne. Predovšetkým však špeciálne skupiny pacientov, ako sú napríklad diabetici, môžu mať pri zanedbaní starostlivosti o nohy a chodidlá ešte väčšie zdravotné problémy a komplikácie, ktoré môžu vyústiť napríklad do diabetickej nohy.

V rámci starostlivosti o chodidlá začnite pravidelne používať krémy a masti s obsahom urey (močoviny). Je to prírodná látka, ktorá sa nachádza v zdravej rohovej vrstve kože v koncentrácii približne 1%, často sa však stáva, že jej obsah je v koži znížený. Urea sa zúčastňuje na tvorbe a stabilizácii pH kože, má protisvrbivý účinok a hydratačné a zmäkčujúce vlastnosti, preto sa s obľubou pridáva do rôznych kozmetických a dermatologických produktov. Vysoko koncetrovaná urea (40%) sa používa napríklad na liečbu psoriázy, ekzémov, keratózy, kurých ôk či mozoľov. Nižšia koncentrácia 10% je vhodná na denné ošetrovanie suchej, zhrubnutej a popraskanej kože. Výborná je napríklad masť Ureagamma od spoločnosti, ktorá obsahuje 10% urey a je bez parfumov a konzervačných látok. Pravidelným používaním budú aj veľmi zničené chodidlá a päty opäť hebké, jemné a dokonale hydratované.

Súťažná otázka:

Koľko percent urey obsahuje masť Ureagamma?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 2. mája 2016. Ako predmet správy použite “súťaž – Ureagamma”.

Traja z vás získajú Ureagamma. Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefónom, pokiaľ uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.

.