Veselá Veľká noc na severnom Spiši a v Pieninách.

Veľkonočné sviatky sú symbolom ľudových tradícií a zvykov. V rôznych kútoch Slovenska môžete ešte aj dnes zažiť typickú dedinskú oblievačku – stretnúť chlapcov s prútenými korbáčmi a dievčatá s košíkmi nápadito zdobených kraslíc.

Oblasť severného Spiša a Pienin ponúka nielen tradičnú veľkonočnú zábavu, ale aj miesto pre modlitbu a duchovnú obnovu.

Neďaleko obce Litmanová sa nachádza známe pútnické miesto hora Zvir. Tisíce veriacich ľudí tu nachádzajú pokoj a silu, ďakujú za uzdravenie a prijaté milosti.

Mariánske pútnické miesto hora Zvir v blízkosti Starej Ľubovne láka nielen veriacich, ale aj turistov po celý rok. Pri príležitosti najväčšieho kresťanského sviatku – na Veľkú noc bude navyše pre návštevníkov pripravený bohatý program.

Na Veľký piatok sa tu bude konať Krížová cesta a nasledujúci deň bude na hore Zvir prebiehať svätá liturgia.

Hotel Sorea Ľubovňa pripravil poldenný fakultatívny výlet pod názvom Pútnická sobota, kde môžu návštevníci zažiť nielen atmosféru tohto výnimočného sviatku, ale pozrieť si aj krásy okolitej prírody. „Hora Zvir má svoje osobitné čaro. Slávenie obradov uprostred otvorenej prírody, dá sa povedať, že vlastne v najväčšom chráme, pokoj nadobudnutý z daru sviatosti zmierenia, požehnaný prameň vody sv. Jána Krstiteľa. Je toho veľmi veľa, čo môže osloviť každého človeka osobitne,“ dodáva duchovný správca hory Zvir Marcel Pisio. Okrem kaplnky, kde sa zjavila Panna Mária, je pre verejnosť prístupný aj hlavný oltár, spovedný dom bl. Metoda Dominika Trčku, kde sa vysluhuje sviatosť zmierenia, aula sv. Jána Pavla II., ktorá poskytuje priestor na modlitby, sviečková a eucharistická kaplnka.

Na horu Zvir prichádzajú každý mesiac tisíce pútnikov zo Slovenska aj zo zahraničia. Čím je toto miesto také výnimočné, že ho mnohí navštevujú opakovane, opisuje pútnik Ján Špes. „Pokiaľ človek v dennom živote funguje na báze materiálneho sveta a zháňania sa za životnými potrebami, môže práve tu na hore Zvir celé toto opustiť a dostať sa na jadro podstaty toho, prečo človek absolvuje pozemskú púť. Či príde viac alebo menej veriaci človek, či azda neveriaci, neostane nedotknutý tým, čo na hore môže zažiť a vnímať, precítiť krásu a pokoj, ktorý sa dá na hore Zvir doplna načerpať.“

Hora Zvir sa nachádza 5 kilometrov od začiatku obce Litmanová v Ľubovnianskej vrchovine Východných Beskýd. V nadmorskej výške 820 metrov sa kedysi nachádzali drevené stavby – majdany, ktoré slúžili obyvateľom Litmanovej ako príbytok pri pastvinách. Práve tu sa Panna Mária zjavila dvom dievčatám, vtedy jedenásťročnej Ivetke a dvanásťročnej Katke v izbičke dreveného zrubu, ktorý dodnes stojí na lúke obkolesenej lesom. Panna Mária sedávala na drevenej lavičke a predstavila sa ako Nepoškvrnená Čistota. Zjavenia trvali od 5. augusta 1990 do 6. augusta 1995, každý mesiac, vždy v nedeľu po prvom piatku. Pri poslednom zjavení Božia Matka sľúbila, že tu ostáva stále prítomná. Nielen počas zjavení, ale aj po ich ukončení. Želala si, aby sa obe dievčatá a ľudia prichádzali na toto miesto modliť. Keďže pútnici nepretržite putujú na toto miesto vo veľkom počte a hľadajú prehĺbenie duchovného života, bolo toto miesto 6. augusta 2004 ustanovené vladykom Jánom Babjakom SJ za Miesto modlitby a kaplnka bola zasvätená Nepoškvrnenému Počatiu Panny Márie. Hora Zvir je súčasťou Jakubskej cesty, ktorá zahŕňa desiatky pútnických miest v mnohých európskych krajinách. Trasa vedie z Levoče, cez Kežmarok, Podolínec, Litmanovú, Červený Kláštor a je napojená na poľskú Jakubskú cestu.

Malebné prostredie severného Spiša a Pienin je známe nielen svojim prírodným, ale aj kultúrnym a kúpeľným bohatstvom. Pri návšteve miesta zjavenia tak ponúka aj ďalšie možnosti, ako si spestriť Veľkonočné sviatky. „Hotel Sorea Ľubovňa v Ľubovnianskych kúpeľoch prichystal pre svojich hostí viacero aktivít pre celú rodinu. V rámci kreatívnych tvorivých dielní si budú môcť návštevníci vyskúšať rôzne techniky zdobenia veľkonočných vajíčok, pletenie výrobkov z prútia, gravírovanie a ďalšie tradičné techniky. Na Veľkonočný pondelok sme pripravili v areáli Dunajec Village pravú dedinskú oblievačku s folklórnym súborom Maguranka,“ pozýva Erika Šalatová, výkonná riaditeľka OOCR Severný Spiš Pieniny.

Ak sa rozhodnete stráviť Veľkú noc na severnom Spiši, využite možnosť ubytovať sa okrem Hotela Sorea Ľubovňa v penzióne Gurmen alebo v hoteli Familia v Starej Ľubovni. Ubytovanie v Pieninách počas veľkonočných sviatkov vám poskytne zrekonštruovaná Chata Pieniny v Lesnici, dovolenková dedinka Dunajec Village a kúpeľný Dom zdravia v Kúpeľoch Červený Kláštor – Smerdžonka v Červenom Kláštore.