Ako predchádzať predčasnému opotrebovaniu spojky?

Prevodové ústrojenstvo je dôležitou súčasťou automobilov. Patrí doň viacero súčiastok vrátane spojky. Z hľadiska servisu je zrejme najlacnejšiu časťou prevodového ústrojenstva, ale to neznamená, že si s ňou môžete robiť, čo chcete. Najlacnejšia totiž neznamená lacná.

Najskôr stručne o spojke a jej fungovaní

Spojku môžeme rozdeliť na hnaciu a hnanú časť. Hnaciu časť tvorí prítlačný kotúč a zotrvačník. Tieto dve súčiastky sú spojené do jedného celku a napojené na kľukový hriadeľ. Hnanú časť spojky potom tvorí lamela, ktorá preberá otáčavý pohyb kľukového hriadeľa.

Pri stlačení spojkového pedálu sa prítlačný kotúč a zotrvačník od lamely vzdialia. Po pustení pedálu sa lamela začne otáčať spolu s prítlačným kotúčom a zotrvačníkom, vďaka čomu sa auto môže pohnúť.

Spojka je tak počas jazdy pomerne namáhanou súčiastkou. A aj keď ju bežne netreba vymieňať príliš často, nesprávnym zaobchádzaním to často byť môže. Čo teda pri práci so spojkou rozhodne nerobiť?

Týmto zlozvykom sa určite vyvarujte.

V prvom rade rozhodne nenechávajte nohu „opretú“ o spojkový pedál. Množstvo vodičov robí túto chybu a spojkový pedál používajú ako miesto pre „relax“ ľavej nohy. Aj zľahka opretá noha o pedál však spojku stláča, čím spôsobuje zbytočnú záťaž na ložisko a lamelu.

Pre spojku a autodiely, ktoré sú jej súčasťou, je náročný aj samotný rozbeh auta. V kolónach preto namiesto neustáleho zastavovania a rozbiehania sa skúste pomalý posun vpred (samozrejme, s odstupom od auta pred vami). Aj takýto pomalý pohyb je totiž pre spojku lepší, ako neustále rozbiehanie sa. V kolónach nerobte ani to, že budete držať stlačenú spojku a čakať na rozbeh. Pekne si vyraďte do neutrálu.

Všeobecné pravidlo na záver: ako asi o všetkom aj o spojke sa dá povedať, že čím je menej používania, tým viac rokov uplynie pred jej výmenou. Preto sa snažte preraďovať len vtedy, keď je to naozaj potrebné a obmedziť zbytočné zmeny prevodových stupňov. A keď už idete preradiť, robte to rýchlo. Čim dlhšie totiž držíte spojkový pedál stlačený, tým viac spojku namáhate.

 

Zdroj obrázka:

Autor: Velimir Zeland / Shutterstock.com