Granko pomáha vďaka bodkám mladým talentovaným návrhárom a charite.

Hravé prostredie lunaparku napomohlo vzniku fotiek slovenskej herečky v bodkovanom modeli s retro účesom. Práve tento účes navrhol len 18 ročný študujúci vlasový štylista Miroslav Dobšovič v rámci GRANKO súťaže o najlepší retro účes v Českej a Slovenskej republike. Zároveň bude v jeho mene darovaný finančný príspevok charite.

Účesy na retro fotenie vznikli vďaka návrhárskej súťaži GRANKO usporiadanej pre širokú verejnosť, ktorá prebiehala počas letných mesiacov. Víťazný účes vybrala okrem verejnosti aj porota. V nej zasadala napríklad aj uznávaná česká bloggerka Petra Lovely Hair.

Víťazným návrhárom bodkovaného retro účesu sa stal len 18 ročný slovenský študent Miroslav Dobšovič, ktorý sa tvorbe účesov venuje už od malička. Kariéra úspešného kaderníka je jeho snom a náplňou života. Študuje na Strednej odbornej škole techniky a služieb v Topoľčanoch. Po 3. mieste na kaderníckej súťaži JUVYR v Bratislave je výhra v GRANKO súťaži jeho ďaľším úspechom, ktorý mu snáď pomôže na ďalšej ceste za jeho snom. Víťazný účes Miroslav navrhol ako elegantnú retro vlnu nad čelom a rozpustené vlnité vlasy, previazané bodkovanou GRANKO mašľou, ktorá dodáva celému účesu finálny retro štýl. Bol fotený na poli medzi slnečnicami a verejne zaň na Facebooku GRANKO zahlasovalo celkom 1 082 ľudí.

„Už druhý rok spolupracujem s GRANKOM, ktoré návrhárskymi súťažami podporuje mladé talenty. V minuloročnej súťaži o najlepší retro GRANKO outfit vyhrala mladá módna návrhárka Lucie a jej model bodkovaných šiat sa mi veľmi páčil. Tohtoročný retro účes je tiež veľmi pekný a predovšetkým je krásna podstata celého GRANKO bodkovaného projektu – podporovať mladé talenty a venovať peniaze charite. Miroslavovi prajem veľa šťastia aj do budúcnosti,“ popriala výhercovi Andrea Kerestešová.

Na fotenie bolo vybrané prostredie lunaparku. To dokonale dokreslilo atmosféru hravosti, retra, mladosti a pozitívnej nálady, ktorá charakterizuje aj obľúbený kakaový nápoj GRANKO. Fotenia sa zároveň zúčastnil aj víťazný návrhár. Ten vyhral celoročnú zásobu GRANKA, možnost podpory kariéry vďaka foteniu s celebritou a charitatívny príspevok 185 EUR. Tento drobný dar bude v jeho mene odovzdaný organizácii Fashion show Dotek, ktorá pomáha ľuďom s Alzheimerovou chorobou.

Súťažná otázka:

Granko súťaž o najlepší účes vyhral?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 12. decembra 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – Granko”.

Traja z vás získajú balíček Granko.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.