Stres vedie ku chorobám tela i poruchám duše.

Depresívne poruchy a stavy, schizoidné syndrómy, rôzne druhy závislostí. Vyskytovali sa vždy, ale nikdy ich nepribúdalo takým tempom ako v súčasnosti. Na vine je súčasný spôsob života, nestíhanie, príliš veľa negatívnych informácií vyvolávajúcich obavy z budúcnosti – a teda chronický stres.

V minulom roku najväčšia zdravotná poisťovňa zaevidovala vyše šesť miliónov dvestotisíc balení prepísaných liekov na psychické ochorenia. Je to viac  ako obyvateľov tejto republiky. Boli to liečivá v hodnote 36 miliónov eur. Psychické ochorenia sú skutočnou epidémiou dnešnej doby. Tento pomyselný vírus zasahuje dospelých aj deti, pretože aj čísla návštev na detskej psychiatrii stúpajú.

Komplikované rodinné vzťahy spojené s vysokou rozvodovosťou, sociálna neistota, nevyriešené traumy z minulosti, to všetko je príčinou chronického stresu. Najväčší stres však zažívame na pracovisku. Podľa Európskej agentúry pre bezpečnosť a ochranu zdravia pociťuje až štvrtina zamestnancov stres v práci počas celého dňa.

Najčastejšie stresory?

Viacerí šéfovia a ich rozličné príkazy, nestanovené priority, zmena zamestnania a vysoké očakávania nového zamestnávateľa, nejasné zadania, telekonferencie a zmeny termínov, open space priestory, arogancia kolegov, prezentácie v nepriateľskom prostredí.

Stresorom sú však aj elementárne záležitosti ako hlad, únava, ranné vstávanie na budík, dopravné zápchy, negatívne správy z médií.

Ak istá dávka stresu dokáže zlepšiť náš výkon a produktivitu práce, jeho odvrátená tvár, dlhotrvajúci alebo častý nadmerný stres vedie k mnohým telesným i duševným ochoreniam, k závislostiam od cigariet, alkoholu, jedla a podobne.

Mnohí ľudia zbytočne siahajú počas nadmieru stresujúceho obdobia po upokojujúcich a protiúzkostných liekoch, namiesto toho, aby hľadali spôsob, ako s ním bojovať. Od stanovenia životných priorít, reorganizáciu svojho času až po aktívne formy relaxu a hľadanie pozitívnych životných stimulov (napr. tešenie sa na niečo – dovolenku, stretnutie s priateľmi).

Precitlivenosť, podráždenosť, poruchy spánku. Tak sa to obyčajne začína. Viac ako tretina Slovákov sa nedokáže vyrovnať so stresovými situáciami, pričom zvýšenému stresu čelia až siedmi z desiatich.

Pomocou práve pre takéto prípady môže byť Sédatif PC. Ide o bezpečný liek bez vedľajších účinkov, ktorý pomáha pri strese prejavujúcom sa nervozitou, podráždenosťou, úzkosťou, poruchami spánku či stiahnutým žalúdkom. Dôležité je, že neutlmuje, je nenávykový a je vhodný pre všetky vekové skupiny, dokonca aj tehotné či dojčiace ženy*. Sédatif PC obsahuje šesť účinných  látok a balenie vydrží 10 dní. Je to možnosť, ako bez rizika závislosti a apatie preklenúť obdobie, keď nás valcujú negatívne pôsobiace životné zmeny.

*O správnom použití Sédatif PC sa poraďte s lekárom alebo lekárnikom a pozorne si prečítajte príbalovú informáciu pre používateľa.