Optimalizácia nákladov na pneumatiky

Trojstranné zmluvy so servisom a dodávateľom pneumatík umožňujú menším autodopravcom využívať služby pre veľké firmy. Spoločnou platformou bude portál pre sledovanie flotily vozidiel. Vytvorený profil umožní dopravcovi získať vlastný cenník, objednávať produkty a servisné výkony, vykonávať inšpekcie a sledovať štatistiky.

Výrobca pneumatík Goodyear predstavil portál MyFleet pre vzájomnú komunikáciu s dopravcom a  poskytovateľom servisných služieb. Spoločná platforma umožňuje vzájomné obchodné transakcie všetkých troch strán na jednom mieste, vďaka čomu sa komplexné pneu-hospodárske služby stávajú dostupné i pre menších dopravcov.

Dopravca pri registrácii dodá údaje o vozovom parku a vytvorí si v systéme  vlastný profil. Na základe svojich charakteristík získa každá flotila vlastné obchodné podmienky a  individuálnu cenovú ponuku na jednotlivé služby a produkty. Cez portál možno objednať aj servisné služby a inšpekcie. Stačí zadať počet automobilov a požadovaný dátum servisnej služby.

Poskytovatelia servisných služieb majú vďaka portálu k dispozícii prehľadnú databázu spravovaných vozových parkov, históriu transakcií s klientom aktuálnu ponuku pneumatík od výrobcu.

Výrobca pneumatík Goodyear získava prostredníctvom portálu záznamy o jednotlivých poskytovateľoch servisných služieb, flotilách a o konkrétnych cenových ponukách pre svojich partnerov.  Registráciou každej predanej pneumatiky a  záznamom o jej používaní môže sledovať jej opotrebovanie. Dopravca tak spätne získa správu o odhadovanej životnosti pneumatiky, nákladoch na kilometer, ale i o zaznamenanom tlaku v pneumatikách. Na základe výsledných dát môže porovnávať svoje vozidlá z hľadiska efektivity  podľa toho  ako je konkrétna pneumatika (na základe sériového čísla) opotrebovaná, akú má výšku dezénu (v percentách), koľko kilometrov už najazdila a  aké sú náklady na 1 000 odjazdených kilometrov. Tak bude mať aj menšia firma možnosť optimalizovať prevádzkové náklady súvisiace s pneumatikami.

Goodyear MyFleet 1

 

Zdroj: TS