EMAS ako cesta pre firmy k znižovaniu vplyvu na životné prostredie

V poslednej dobe sa čoraz viac vo svete biznisu hovorí o tom, čo ktoré firmy robia pre zredukovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie. Vážnejší záujem o ekológiu však začali mať mnohé firmy až vtedy, keď si uvedomili, že ekológia môže ísť ruka v ruke so znižovaním niektorých nákladov (vďaka úspornejšiemu využívaniu energií a iných zdrojov).

V súčasnosti sa firmy v otázke ekológie nemôžu vyhovárať na nedostatok nástrojov

Ako zlepšiť environmentálne správanie vo firme? Môžete napríklad konečne vymeniť zastarané autá s dieselovými motormi za modernejšie, ktoré už majú aj účinný filter pevných častíc. Ak však chcete, aby vaše konanie malo vážnejší dopad na znižovanie negatívnych environmentálnych vplyvov, je treba k ekológii pristupovať systematicky.

Našťastie pre firmy, ktoré to s ekológiou myslia vážne, existujú rôzne systémy environmentálneho manažérstva. Ich úlohou je práve pomoc firmám so znižovaním svojho negatívneho vplyvu na životné prostredie.

Schéma pre environmentálne manažérstvo a audit

Jedným z takýchto systémov je aj EMAS. Ide o európsku schému pre environmentálne manažérstvo a audit. Pre firmy a rôzne iné organizácie môže EMAS poslúžiť ako nástroj na hodnotenie svojho environmentálneho správania, podávanie správ o ňom a jeho zlepšovanie.

Jednou z požiadaviek systému EMAS je, aby firmy zverejňovali takzvané environmentálne vyhlásenie. Ide o súbor informácií pre verejnosť a iné zainteresované strany, ktorý sa týka štruktúry a aktivít organizácie, environmentálnej politiky a systému environmentálneho manažérstva, environmentálnych aspektov a vplyvov, environmentálneho programu, dlhodobých a krátkodobých cieľov, či environmentálneho správania a dodržiavania príslušných uplatniteľných právnych požiadaviek týkajúcich sa životného prostredia. Týmto vyhlásením organizácia potvrdzuje verejnosti svoj záväzok konať v oblasti životného prostredia.

 

Zdroj obrázka:
Autor: Thx4Stock / Shutterstock.com