Trh nehnuteľností nasleduje trend vyspelých budov

Trvalo udržateľná výstavba kancelárskych budov, ale aj ich technologická vyspelosť. Presne to sú čoraz viac rastúce trendy v oblasti dnešného Real Estate nielen z pohľadu majiteľov budov, ale aj samotných zamestnancov. Unikátny prieskum PROPTECH INDEX 2019, ktorý realizovala realitno-poradenská spoločnosť CBRE, odzrkadľuje aktuálny stav technologických inovácií a digitálnych riešení v kancelárskych budovách v celom CEE regióne vrátane Slovenska. Aké najzaujímavejšie zistenia prieskum odhalil?

Zelené budovy výrazne šetria energie a znižujú prevádzkové náklady. Navyše, s využitím technologických riešení vytvárajú nielen zdravé, ale aj efektívne pracovné prostredie. Výsledky prieskumu poukázali na fakt, že v porovnaní s najvyspelejšou budovou v CEE regióne, The Edge v Amsterdame, máme ešte stále čo doháňať. Na druhej strane, zistenia ukazujú aj to, že budovy v CEE regióne aj na Slovensku v smere technologickej vyspelosti a udržateľnosti neustále napredujú. Pri rozhodovaní o nájme sú pre nájomcov stále dominujúce faktory ako náklady a lokalita, prvýkrát sa však medzi top 5 faktorov dostali aj spomínané technológie. V najbližších rokoch tak môžeme očakávať vývoj aj v tomto smere.

ZELENÉ BUDOVY ROZKVITAJÚ ČORAZ VIAC

Zelené budovy musia spĺňať kritériá tzv. certifikačných systémov, medzi tie najrozšírenejšie patria LEED či BREEAM. „Aj u nás na Slovensku sa udržateľná výstavba stáva postupne štandardom. Medzi najčastejšie zelené prvky takýchto budov patrí napríklad separácia odpadu, zelené strechy, vonkajšie žalúzie, chladiace stropy a trámy, pohybové senzory, nízko prietokové vodovodné batérie, stojany na bicykle či nabíjačky pre elektromobily. To je však samozrejme len malá časť zelených prvkov,“ približuje Radovan Mihálek, Head of A&T – Office Investor Leasing spoločnosti CBRE. Prvou certifikovanou administratívnou budovou na Slovensku je budova BBC 1 Plus s certifikátom LEED Gold. Najzelenšou administratívnou budovou, ktorá sa aktuálne dokončuje je Einpark Offices s najvyšším plánovaným hodnotením vo výške 85 bodov a certifikátom LEED Platinum. V rámci celého CEE regiónu, ale aj Slovenska je plánovaná výstavba mnohých ďalších zelených budov.

SMART BUDOVY: REALITA ALEBO HUDBA BUDÚCNOSTI?

Z prieskumu vyplýva, že na strane majiteľov administratívnych budov nastala v rámci rozhodovania istá zmena. Medzi najviac rozhodujúce faktory v porovnaní s rokom 2018 sú stále náklady, lokalita a dostupnosť. V roku 2019 sa oproti tomu predošlému stali čoraz viac rozhodujúce aj faktory, ako flexibilita možností prenájmu (nárast z 27 % na 61 %) či práve technológie (nárast z 16 % na 30 %).

Prieskum zisťoval nielen preferencie majiteľov, ale aj zamestnancov týchto budov. V priemere takmer 50 % respondentov uviedlo,  že by technologické riešenia využívali, ak by ich mali k dispozícií. Podľa prieskumu by si zamestnanci najviac priali funkcie, ako napríklad inteligentné ovládanie miestnosti či pracovného miesta (46 %), notifikácie o príchode hosťa (44 %) či aktuálny prehľad možností zábavy napríklad v kine či divadle (43 %). Ako sa však zhodujú ich očakávania s realitou? Pravdou je, že v priemere len približne 10 % z opýtaných má možnosť takéto funkcie v práci reálne využívať.

Najviac dostupných technologických riešení v práci, ktoré respondenti aj pravidelne využívajú, má podľa prieskumu Maďarsko (21 %) a Poľsko (18 %). V rámci slovenského trhu potvrdilo dostupnosť digitálnych riešení a ich pravidelné využívanie len 7 % opýtaných. Až 48 % opýtaných v rámci Slovenska sa však vyjadrilo, že technologické riešenia v práci dostupné nemajú, no ak by boli dostupné, určite by ich využívali. Len 7 % z nich uviedlo, že o používanie takýchto smart riešení záujem vôbec nemá.

„Vo všeobecnosti je aj na základe tohto prieskumu zrejmé, že sme ešte len na začiatku procesu zavádzania integrovaných digitálnych riešení do takýchto nehnuteľností. Zrejmé je aj to, že zamestnanci týchto budov hľadajú a aj do budúcna budú čoraz viac vyhľadávať integrované riešenia, ktoré zvýšia ich pohodlie a zároveň ušetria čas. Faktom je, že užívatelia by uvítali aplikáciu na mieru, ktorá by ich dokázala previesť celým dňom od ranného zaparkovania v garáži, cez pobyt v kancelárii, až po voľnočasové aktivity po práci. Majitelia budov tak v rámci konkurenčného boja o nájomcov budú skôr či neskôr nútení tieto inteligentné funkcie do nehnuteľností zapracovať. Medzi developermi je síce čoraz viac priekopníkov, stále však na našom trhu chýba akési komplexné integrované riešenie“ vysvetľuje Martin Brecska, Research Analyst spoločnosti CBRE.

Prieskum bol realizovaný celkom v 79 administratívnych budovách v rámci 6 krajín strednej a východnej Európy (Rakúsko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko). Všetky tieto budovy zároveň dosiahli certifikáciu BREEAM či LEED, ktoré hovoria aj o ich udržateľnej výstavbe.