Bluetooth reproduktor Crater-1

Časy, keď ste si mohli svoju obľúbenú hudbu vypočuť len doma, skončili s príchodom ľahkých a kompatibilných prenosných reproduktorov s Bluetooth technológiou, vďaka ktorej ich ľahko prepojíte kdekoľvek so svojím mobilom, tabletom či notebookom – a hudba zaznie „na plné pecky“ na spríjemnenie dňa.

Prenosný reproduktor Crater-1 v šik outfite vám v práci, na prechádzke, opekačke s kamarátmi či uprostred lesa pri cvičení bojových umení poskytne dokonalý hudobný zážitok s čistým a dynamickým stereo zvukom s výkonom 10 W (RMS). Hoci je ľahučký, ľahko prenosný a svojimi rozmermi 7 x 7 x 17 cm patrí skôr medzi drobcov, obľúbené tóny vám zareve poriadne nahlas a bez skresľovania zvuku. Bez zaváhania odolá prachu aj vode, takže zvládne aj dlhodobý pobyt v exteriéri i pri bazéne. Nabíja sa cez miniUSB port a na jedno nabitie vydrží „makať“ až 10 hodín. Poslúži vám aj na hands-free telefonovanie. Vďaka NFC funkcii ho bezdrôtovo spárujete so zdrojom zvuku aj jediným dotykom, viete ho však vďaka 3,5 mm AUX konektoru prepojiť aj manuálne. Je to skvelý vianočný darček pre všetkých, ktorí „nemusia“ ticho a nudu. Môže byť váš za 59 €. Viac sa dozviete na www.orava.eu.

Súťaž:

Aké sú rozmery reproduktora?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 16. december  2017. Ako predmet správy použite “súťaž –Crater

Súťažíte o:

Jeden z vás získa reproduktor Crater.

Výhercu kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou