VITAMED – to je kombinácia chutí, ktoré vás dostanú.

Exkluzívny slovenský výrobok Vitamed je kombinácia vzácneho včelieho medu a koncentrovanej ovocnej šťavy, čo z neho robí chutnú delikatesu vhodnú na dochucovanie dezertov a cukroviniek, palaciniek, zmrzliny, koktailov, jogurtov, alko aj nealko nápojov a rôznych druhov drinkov. Dôležité je aj to, že zabezpečuje prísun vitamínov.

Včelí med je dôležitým prírodným zdrojom energie, posilňuje imunitu je vzácnym pomocníkom pri viacerých zdravotných ťažkostiach..

Kombinácia 97% včelieho medu a 3% koncentrovanej limetkovej šťavy osvieži a na jazyku vyvolá farebné asociácie. Jemná chuť medu, prechádzajúca do aromatickej limetky.

Tento poctivý výrobok v sebe spája tradičnú chuť včelieho medu a koncentrovanú ovocnú šťavu, do každého dobrého obchodu ho prináša spoločnosť MEDAS- renomovaný producent medu. 100% slovenský, 100% prírodný, 100% chutný- taký je Vitamed.

Súťažná otázka:

Koľko percent včelieho medu a koľko percent limetkovej šťavy obsahuje exkluzívny slovenský výrobok Vitamed od spoločnosti Medas ?

Traja z vás vyhrajú tento produkt.

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 16. augusta 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – Vitamed”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 19. augusta.2015.

  1. Zdenka Kubánková, Moravský Svätý Ján
  2. René Pirč, Košice
  3. David Ollah, Dubnica nad Váhom
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.