Podnikanie je možné si uľahčiť už v samotných začiatkoch

Začiatky podnikania môžu byť zložité. Už len založenie vlastnej spoločnosti sprevádza množstvo vybavovačiek a nehovoriac o všetkých záležitostiach potrebných pre „naštartovanie“ a fungovanie vášho podnikania.

Registrácia k plateniu DPH bez akýchkoľvek komplikácií 

Komplikácie môžu nastať napríklad pri „dobrovoľnej“ registrácii k plateniu DPH, o ktorú môžu požiadať firmy, ktoré ešte nespĺňajú podmienku obratu vo výške viac ako 50 000 €  za 12 mesiacov. Tento proces je často zložitý a zdĺhavý (môže trvať viac ako 3 mesiace) a jeho výsledkom dokonca nemusí byť úspešné získanie registrácie.

Daňový úrad taktiež môže pri registrácií spoločnosti k DPH vyžadovať zloženie zábezpeky. Takáto „prax“ je celkom bežná, pričom výška zábezpeky býva v takýchto prípadoch vo výške 1 000 – 5 000 €.

Dá sa to však vyriešiť oveľa jednoduchšie. Nemusíte si vlastnú spoločnosť zakladať, ale môžete sa obrátiť na poradenskú spoločnosť, ktorá ponúka výhodný predaj platcov DPH. Môže ísť o spoločnosť s históriou, ktorá je účtovne „vyčistená“ alebo aj o takzvanú ready made spoločnosť, ktorá bola založená za účelom ďalšieho predaja a z toho dôvodu nikdy nevykonávala žiadnu činnosť.

Spracovanie účtovníctva pre akokoľvek veľkú firmu bez starostí

Uľahčiť si podnikanie je možné aj vzhľadom na činnosti, ktoré je nutné pre chod firmy pravidelne robiť. Medzi takéto základné činnosti patrí aj spracovanie účtovníctva. Okrem toho, pre vedenie účtovníctva je potrebné sa v danej problematike vyznať.

Pre mnohé firmy (bez ohľadu na veľkosť a teda aj komplexnosť účtovníctva) tak môže byť najvhodnejším riešením, ak vedenie účtovníctva zveria externej spoločnosti. O firemné účtovníctvo bude postarané profesionálne a bez starostí. Nehovoriac o tom, že takéto riešenie šetrí aj čas.

Zdroj obrázka:
Autor: Syda Productions / Stock.adobe.com