Kontajnerová preprava je efektívnym spôsobom dovozu vášho tovaru

Kontajnerová preprava je bezpečným a efektívnym spôsobom ako prepravovať tovar a to kľudne aj z jedného „konca“ sveta na druhý. Môže ísť pritom o náklad rôzneho druhu a objemu, od malých zásielok až po veľké zariadenia, či prístroje.

Štandardizované kontajnery

Efektívnosť kontajnerovej prepravy spočíva vo využívaní štandardizovaných kontajnerov spĺňajúcich príslušné ISO normy. Aj pri väčšom objeme kontajnerov je tak preprava jednoduchá, prehľadná a rýchla a to aj v prípade prekladania medzi rôznymi druhmi prepravných prostriedkov (lode, vlaky, či vozidlá). Na lodiach a v prekladiskách je naviac možné kontajnery jednoducho stohovať na seba.

Typickým využitím kontajnerovej prepravy je dovoz tovaru námornou prepravou z Ázie, či už ide o bežný, alebo špecifický tovar. Taktiež je možné ju využiť na bežne veľký náklad aj na objemný tovar.

Možnosť naplniť celý kontajner alebo aj jeho časť

V závislosti od objemu jednotlivých zásielok rozlišujeme dve podoby kontajnerovej prepravy. Prvou z týchto dvoch podôb obľúbenej kontajnerovej prepravy je LCL (Less Container Load). Využíva sa, keď zásielka nezaberá celý objem prepravného kontajnera. V rámci jednej dodávky (jedného kontajnera) sa tak kombinuje viacero zásielok. Znižujú sa tak náklady na doručenie, ktoré by boli pri samostatne riešených iných druhoch prepravy príliš vysoké.

Druhou podobou kontajnerovej prepravy je FCL (Full Container Load). Slúži na dovoz objemného tovaru, ktorý zaplní celý kontajner. Vzhľadom na množstvo tovaru, ktorý je možné takto previesť, je takáto preprava výhodná aj keď ide v podstate o jednu zásielku.

Ak teda chcete efektívne dovážať tovar, napríklad zo spomínanej Ázie, rozhodne sa vám oplatí osloviť logistickú spoločnosť, ktorá vám dokáže zabezpečiť kontajnerovú prepravu vášho tovaru. Samozrejme, so splnením všetkých vašich požiadaviek a potrieb.

 

Zdroj obrázka:

Autor: Travel mania / Stock.adobe.com