Bojovať proti infekciám sa dá častým umývaním rúk

Svetový deň umývania rúk pripomína, že prevenciu proti infekciám máme doslova vo vlastných rukách.  Svetová zdravotnícka organizácia dnes upozorňuje verejnosť, ako je nevyhnutné, aby sme si ruky umývali pravidelne a správne.

Už od roku 2008 pripadá na 15. októbra Svetový deň umývania rúk, ktorý vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (World Health Organization – WHO), aby zdôraznila dôležitosť hygieny rúk. V ostatných dvoch rokoch prispela k uvedomeniu dôležitosti osobnej hygieny aj pandémia koronavírusu. Nedávny prieskum, ktorý realizovala spoločnosť HARTMANN-RICO u takmer tisícky respondentov ukázal, že viac ako 75 % opýtaných používa na hygienu rúk mydlo i dezinfekciu. Takmer 50 % po nej siahne aj po príchode domov a vyše 40 % z nich uviedlo, že dezinfekciu použije 2x až 3x denne.

 „Hoci sme jedným z hlavných svetových výrobcov dezinfekcie, vždy ju, popri zdravotníckych zariadeniach, odporúčame predovšetkým tam, kde nie je tak jednoduché umyť si ruky vodou a mydlom alebo je nutné dočasne zvýšiť štandard hygieny rúk, napr. keď má niekto v domácnosti infekčné ochorenie,“ potvrdzuje Petr Havlíček, ktorý je v spoločnosti HARTMANN – RICO zodpovedný za oblasť dezinfekcie.

Nečistými rukami veľmi jednoducho môžeme prenášať nebezpečné vírusy, baktérie a huby, ktoré môžu spôsobiť napr. žltačku typu A, vírusové aj bakteriálne hnačkové ochorenia a rad ďalších infekčných ochorení. Iba 20 sekúnd spolu s mydlom a vodou postačí na účinnú prevenciu. Zanevrieť by sme nemali ani na dezinfekciu, ktorá je bezpochyby nenahraditeľná napr. v hromadnej doprave, na úradoch, ale aj v nemocniciach. Tam je rozumné použiť ju pri príchode aj odchode.

Skupina HARTMANN a s ňou aj slovenský HARTMANN – RICO preto už v minulom roku začali kampaň Misia: Prevencia infekcií, ktorá bojuje za vyššiu prevenciu infekcií. Je kombináciou edukácie a projektov, ktoré si kladú za cieľ znižovať riziko infekcií a zlepšovať hygienické štandardy nielen v zdravotníckych zariadeniach.