Jednoduchá manipulácia s bremenami v skladoch a výrobných halách

Každý skladový priestor a výrobné haly majú vo svojom vybavení techniku, ktorá umožní jednoduchú manipuláciu s materiálom potrebným na výrobu alebo s finálnym produktom. Ak sú vo výrobných halách a skladových priestorov ťažké bremená, je potrebné investovať nielen do vysokozdvižných vozíkov, ale aj do mechanických prídavných zariadení, ktoré uľahčujú manipuláciu. 

Aké mechanické prídavné zariadenia budete potrebovať?

Firmy, ktoré predávajú mechanické prídavné zariadenia, ponúkajú predĺžené vidlice, žeriavové ramená s uchytením na nosnú dosku vozíka alebo násuvné na vidlice, žeriavové závesy násuvné na vidlice, montážne plošiny určené na prácu vo výškach, zhrňovacie radlice, mechanické a hydraulické lopaty, nosiče sudov a nosné tŕne. Najpredávanejším prídavným zariadením je montážna plošina na VZV, ktorá sa nasúva na nosné vidlice VZV. Montážnu (pracovnú) plošinu je ale možné po ukončení práce odložiť a následne vysokozdvižné vozíky používať na manipuláciu s tovarom. 

Pri výbere mechanických prídavných zariadení hľaďte predovšetkým na pozitívne recenzie predajcov a kvalitu materiálu prídavných zariadení. V prípade potreby by vám predajca tohto prídavného zariadenia mal dodať montážnu plošinu s pozinkovaným povrchom.

Dobrý výkon a pravidelné revízie

Aby však mechanické prídavné zariadenia určené na manipuláciu s ťažkými a atypickými bremenami fungovali, je potrebné realizovať pravidelné revízie. V prípade, že bude potrebné zrealizovať zdvih, posunutie alebo vyklopenie, môžete sa spoľahnúť na výkonný pohon TMP 32. Dobrý výkon a pravidelné revízie zabezpečia jednoduchú manipuláciu s ťažkými bremenami v skladových a výrobných halách bez toho, aby bol ohrozený samotný tovar, ale aj zdravie zamestnancov pracujúcich v sklade a vo výrobnej hale.

Ak chcete, aby bola zabezpečená jednoduchá manipulácia s ťažkými bremenami, vyberajte školených pracovníkov, vyberajte kvalitné vysokozdvižné vozíky s tými najlepšími mechanickými prídavnými zariadeniami a hlavne pravidelne kontrolujte stav vozíkov a p