Nový regionálny riaditeľ Axis Communications

Švédska spoločnosť Axis Communications, popredný svetový inovátor a zakladateľ odvetvia IP videodohľadu, oznamuje, že na pozícii nového regionálneho riaditeľa pre oblasť východnej Európy, Ruska a Spoločenstva nezávislých štátov nastupuje Magnus Zederfeldt.

Magnus Zederfeldt (57) pracuje v spoločnosti Axis už od roku 2008. Pred svojím novým vymenovaním bol zodpovedný za organizáciu obchodného systému v severnej Európe, za globálnu stratégiu pre prácu s distribútormi a od roku 2015 bol riaditeľom spoločnosti Axis pre juhovýchodnú Áziu. S viac ako dvadsaťročnými skúsenosťami v oblasti medzinárodného riadenia predaja a marketingu (z toho 15 vo vzťahu k podnikom vo východnej Európe) má Magnus povesť jedného z najlepších odborníkov pre prácu na zložitých, vysoko konkurenčných rozvíjajúcich sa trhoch.

„Vymenovanie za regionálneho riaditeľa spoločnosti Axis pre východnú Európu, Rusko a SNS je pre mňa veľká česť a zodpovednosť. Vysvetlím prečo,“ povedal Magnus Zederfeldt. „Analýza trhu, skúsenosti spoločnosti Axis v regióne v predchádzajúcich rokoch a rastúce finančné ukazovatele totiž naznačujú, že podnikanie v týchto krajinách má veľký potenciál a tunajší trh je pripravený na celý rad inovatívnych technológií, ktoré Axis prináša. Dúfam, že tieto podmienky a najvyššia kvalifikácia inžinierov, manažérov, predajcov a partnerov Axis nám umožní rýchlo rozvinúť naše podnikanie. Zákazníkom tak dáme do rúk tie najlepšie a najmodernejšie technológie pre budúcnosť.”