Tržby skupiny Hartmann prekročili miliardu eur

Skupina Hartmann, jeden z najväčších svetových dodávateľov zdravotníckych a hygienických výrobkov, zaznamenala v prvej polovici roka 2019 tržby vo výške 1,075 miliardy eur, čo predstavuje medziročný nárast o 3,7 percenta. Firma rástla vo všetkých trhových segmentoch, najrýchlejšie v oblasti výrobkov na ošetrovanie rán.

Ukazovateľ zisku pred zdanením a úrokmi (EBIT) klesol na 53,4 milióna eur z vlaňajšej úrovne 61,1 miliónov eur, čo možno pripísať najmä rastu cien dôležitých surovín a vývoju devízových kurzov. K rastu tržieb podľa spoločnosti významne prispeli trhy okrem nemeckého, ich podiel na celkových tržbách sa zvýšil o pol percentuálneho bodu na 67,9 percenta.
V ostatných európskych štátoch dosiahlo zvýšenie tržieb 4,5 percenta a podporil ho, okrem iného, dvojciferný rast v severnej Európe. Aj tržby v regiónoch Afriky, Ázie a Oceánie prekonali priemerný rast tržieb v skupine Hartmann.

„S takým rastom tržieb sme spokojní,“ uviedla výkonná riaditeľka Britta Fünfstück. „Využitím cielených inovácií a obchodných modelov, ktorých súčasťou sa stávajú digitálne aplikácie, sa chceme ešte viac priblížiť našim zákazníkom a zlepšiť svoju konkurencieschopnosť. Príkladom je nedávna akvizícia spoločnosti Safran Coating, jedného z popredných výrobcov silikónového krytia pre zdravotnícke účely. Touto akvizíciou hodláme rozšíriť portfólio o škálu inovatívnych produktov a riešení.“

Skupina Hartmann je jedným z popredných výrobcov a dodávateľov zdravotníckych a hygienických výrobkov. Spoločnosť, ktorá má svoju centrálu v Heidenheime a pre ktorú je Európa kľúčovým trhom, dosiahla v roku 2018 tržby 2,12 miliardy eur. Hartmann zamestnáva 11.027 pracovníkov.
Obr.: Britta Fünfstück, CEO, Hartmann Group.