Vyhrajte proteínové tyčinky Salty Peanut od Barebells

Spoločnosť Barebells prináša na slovenský trh už štvrtú príchuť proteínovej tyčinky – Salty Peanut.

Po minuloročnom uvedení novinky vo Švédsku, v severských krajinách a v Anglicku je tyčinka od januára dostupná už aj na slovenskom trhu.

Začiatkom roka prinášame novú príchuť tyčinky od Barebells. Po úspechu na zahraničných trhoch sme sa rozhodli vyhovieť aj našim zákazníkom, ktorí si už obľúbili ostatné príchute,” hovorí Natália Kostrošová, marketingová riaditeľka spoločnosti Premium Brands, s.r.o.

Tyčinka Salty Peanut obsahuje slané arašidy, čokoládu a 20 g proteínov. „Rovnako ako aj ostatné príchute nemá žiadny pridaný cukor. Preto je vhodná ako pre športovcov a fanúšikov cvičenia, tak aj pre tých, čo hľadajú lahodnú pochúťku s nízkym obsahom cukru,” dodáva Natália Kostrošová.

Salty Peanut je v poradí už štvrtou príchuťou proteínovej tyčinky od Barebells. Na slovenskom trhu sú od jari 2017 dostupné príchute Cookies & Cream, Caramel & Cashew a Coconut-Choco.

Súťaž:

Koľkým trhom v poradí, sa stalo Slovensko pri uvedení tyčiniek od Barebells?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 22. februára  2018. Ako predmet správy použite “súťaž – Salty Peanut 

Súťažíte o:

2x mix tyčiniek Barebells

 

Výhercov kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedú tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou