Unikátny hetrik Slovenskej pošty vo filatelii!

Slovenská pošta po tretí raz za sebou získala zlatú medailu v medzinárodnej súťaži „International Competition Class for issuing postal authorities UPU members countries and their territories“ organizovanej Svetovou poštovou úninou (UPU) v kategórii A. V tomto roku na filatelistickej výstave World Stamp Show NY2016, ktorá sa uskutočnila od 28. mája do 4. júna v Javits Centre v New Yorku.

Od 25. kongresu Svetovej poštovej únie sa finalisti súťaže hodnotia podľa počtu ročne vydávaných emisií poštových známok. Slovenská pošta figuruje v súťažnej triede „A“ pre poštových operátorov, ktorí vydávajú menej ako 30 emisií poštových známok ročne a práve v tejto triede získala SP prvenstvo.

Na výstave bol prezentovaný súťažný exponát s názvom „BAEDEKER: STAMP GUIDE ktorý prezentoval poštové známky vydané za posledné 3 roky. Exponát, pozostávajúci zo 16 hárkov formátu A4 vychádza z  konceptu turistických sprievodcov pre cudzincov,  známych aj pod názvom „baedeker“. Tomu zodpovedal aj obsah exponátu zameraný  na pre turistov atraktívne Pozoruhodnosti pamiatok,  Výlety a túry do prírody alebo Návštevu múzeí, ale aj pre Slovensko typické Slávnosti a udalosti.

Originalita prezentácie poštových známok ale nebola hlavným hodnotiacim kritériom odbornej hodnotiacej vystavené exponáty. Ďalšími kritériami boli samozrejme aj technická kvalita vystavovaného materiálu, jeho funkčnosť v poštovom styku, všeobecný záujem o poštové známky v oblasti verejnej potreby, filatelistického záujmu alebo charitatívne projekty spojené s vydaním poštových známok. Nakoniec sa hodnotila aj vyváženosť medzi textovými informáciami a vystavovaným materiálom, čitateľnosť informácií a estetický dojem. Slovenská pošta, a.s., sa umiestnila na prvom mieste pre Mauríciom a Bosnou&Hercegovinou.

Posted in Art