Do projektu UKÁŽ SA! sa zapojilo 73 talentovaných športovcov.

Až 73 mladých talentovaných športovcov sa zapojilo do prvého ročníka grantového programu UKÁŽ SA!. Nadácia Slovenského olympijského výboru prerozdelí až 30-tisíc eur tým, ktorí v internetovom hlasovaní získajú najviac hlasov verejnosti. Spomedzi prihlásených projektov má najväčšie zastúpenie atletika, lyžovanie a plávanie. Najviac projektov bolo podaných v rámci Bratislavského a Banskobystrického kraja.

Zo všetkých prijatých žiadostí odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a ambasádorov projektu vyberie najneskôr do 30. júna 2016 TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV. Hlasovanie bude prebiehať počas Hier XXXI. olympiády v brazílskom Riu de Janeiro od 5. do 21. augusta 2016. Výsledky grantového programu Ukáž sa! budú vyhlásené začiatkom septembra.

Ambasádormi programu sú: Danka Barteková, Petra Vlhová, Juraj Bača, Ľubomír Višňovský a Richard Nagy.

Do programu sa mohli zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom  športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácií, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry.

O Nadácii SOV

Nadáciu SOV založil Slovenský olympijský výbor v roku 2007. Jej hlavným poslaním je podporovať mladých talentovaných športovcov a športové podujatia. Okrem toho aktívne pracuje s olympijskými seniormi a realizuje ďalšie aktivity na pomoc a podporu športu.