Európsky deň obezity chce aj na Slovensku upozorniť na epidémiu nadváhy a obezity.

Slovensko sa po prvý raz pripája k Európskemu dňu obezity, ktorého cieľom je upriamiť pozornosť na nárast obezity. Tá je piatym najčastejším dôvodom úmrtia na starom kontinente. Sobota 21. mája má patriť zamysleniu sa nad tým, ako sa správne postaviť k našej telesnej hmotnosti.

Podľa štatistických predpokladov bude v roku 2030 viac ako polovica Európanov s nadhmotnosťou. Do tejto nelichotivej štatistiky prispievame aj my na Slovensku. Preto sa Obezitologická sekcia Slovenskej diabetologickej spoločnosti (OS SDS) v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou, Regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva,  magistrátmi v Bratislave, Košiciach a Trnave rozhodla pripojiť sa k Európskemu dňu obezity, ktorý vyhlásila Európska Asociácia pre štúdium obezity (EASO).

V sobotu21. mája sa záujemcovia stretli s odborníkmi, ktorí im merali krvný tlak, cholesterol a glukózu v krvi, určovať BMI, obvod pása, merať množstvo svalstva a tuku v tele, zostavovali zdravý jedálny lístok a predovšetkým poskytovali konzultácie ľuďom s týmto problémom, či ich príbuzným a známym.

Veda i šport proti obezite.

V Bratislave vedci z Biomedicínskeho centra SAV priblížili záujemcom príčiny a dôsledky obezity na úrovni molekúl, buniek a orgánov ako aj novinky z oblasti výskumu obezity vo svete aj u nás. V spolupráci s Fakultou telesnej výchovy a športu UK si mohli návštevníci podujatia v Bratislave vyskúšať správnu techniku severskej chôdze nordic walking a vo všetkých troch pilotných mestách s trénermi pohybovej aktivity aj ďalšie športové aktivity pomáhajúce rozvoju pohybových schopností zameraných na optimalizáciu hmotnosti (prezentácia cvikov kettlballom, predvádzanie strečingu, ako aj cvikov na fit loptách, balančnej doske.

V Košiciach, ktoré sú v roku 2016 Európskym mestom športu, sa o športovú stránku podujatia postaral Ústav telesnej výchovy a športu, ktorý pripravil špeciálne fyzioterapeutické cvičenia zamerané na znižovanie hmotnosti. V Trnave sa v rámci podujatia sa záujemcovia stretnli s odborníkmi na bariatrickú chirurgiu.

Kancelária Zdravé mesto Bratislava.

O zdravotný stav obyvateľov sa zaujíma aj hlavné mesto SR Bratislava, ktoré prostredníctvom svojej Kancelárie Zdravé mesto realizuje projekty s cieľom šírenia osvety a prevencie a zároveň sa tak zameriava na aktivity, ktoré majú za cieľ zmeniť životný štýl obyvateľov Bratislavy a zlepšiť životné a pracovné prostredie mesta.

Obezita nie je len otázka životného štýlu.

Európsky deň obezity vyhlásila Európska asociácia pre štúdium obezity, ktorá združuje organizácie z 32 európskych krajín (členom je aj OS SDS). Cieľom EASO je monitorovať stav a vývoj nadváhy a obezity v Európe a upozorňovať na negatívne trendy spojené s obezitou a pridruženými chorobami ako sú diabetes mellitus 2. typu, kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia a ďalšie, nielen v dospelej, ale aj v detskej a adolescentnej populácii. Snahou EASO je tiež ukázať, že obezita nie je len problém čisto osobného životného štýlu, ale aj ďalších súvislostí vychádzajúcich z prostredia, ktoré je potrebné riešiť na celospoločenskej úrovni. Príčiny môžu siahať od genetických a endokrinných podmienok až po faktory životného prostredia, ako je napríklad stres, strava a stále viac sedavé zamestnanie.

Ďalšie informácie o Európskom dni obezity získate aj na internetovej stránke www.europeanobesityday.eu