Dlhodobo najčastejšie príčiny úmrtia

Rôznym chorobám a zdravotným problémom sa počas života vyhnúť skrátka nedá. Aj keby sa snažíte žiť maximálne zdravo, nejaký zdravotný problém si vás „nájde“.

Chronická obštrukčná choroba pľúc

Samozrejme, čo sa rizikovosti týka, sú medzi jednotlivými chorobami a zdravotnými problémami obrovské rozdiely. Niektoré choroby, napríklad herpes, stretnú počas života takmer každého a aj napriek tomu sú väčšinou neškodné (konkrétne pri herpese sa len u časti ľudí vôbec toto ochorenie prejaví). Iné však predstavujú smrteľné riziko. A práve tejto horšej kategórii sa budeme venovať. Na čo najčastejšie zomierame?

Chronická obštrukčná choroba pľúc je typickým príkladom častého ochorenia (odhad je, že postihuje až 10 % svetovej populácie), ktoré aj často vedie k úmrtiu. Pri tomto ochorení vedú zápaly dýchacích ciest k postupnej deštrukcii pľúcneho tkaniva. Čo sa týka rizikových faktorov pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc, jednoznačne sem radíme fajčenie. Tiež však môže ísť o znečistenie životného prostredia uhoľným, kremičitým a cementovým prachom, či exhalátmi fosílnych palív. 

Cievna mozgová príhoda

Ešte častejšou príčinou smrti je cievna mozgová príhoda. Ide o akútne poškodenie ohraničenej oblasti mozgu vznikajúce v dôsledku náhlej poruchy prekrvenia. Mnohí mladí si myslia, že sa im cievna mozgová príhoda nemôže stať, ale aj napriek tomu, že o nej bežne hovoríme ako o chorobe starších, postihuje aj mladšie ročníky. Nadmieru ohrození sú najmä fajčiari a ľudia trpiaci obezitou.

Ischemická choroba srdca

Z dlhodobého hľadiska je na čele najčastejších príčin smrti ischemická choroba srdca. Ide o súhrnné označenie chorôb srdca vznikajúcich na podklade nedokrvenia a tým pádom zníženia až zastavenia dodávky kyslíka do srdcového svalu. Rizikovými faktormi v tomto prípade sú vysoký vek a krvný tlak, fajčenie, cukrovka, nedostatok pohybu, obezita, či vysoký cholesterol. Tiež medzi ne môžeme zaradiť nevhodné stravovanie a nezdravý životný štýl.

 

Zdroj obrázka:
Autor: safriibrahim / Shutterstock.com