Dom v stráni.

Domec je neveľký, o malých okienkach, tiež len s okenicami drevenými,“ napísal Martin Kukučín v románe Dom v stráni. Moderný dom pri jazere Plauer See v Nemecku je vystavaný na princípe „domu v stráni“, i keď sa prihovára nie jazykom literárnym, ale jazykom špičkovej súčasnej architektúry a technológií.

Kreatívna stavba s výhľadom.

Architekt Roland Wolff zo spoločnosti Wolff Architekten z Berlína vytvoril modernú stavbu, ktorá na rozdiel od „domca“ z pera Martina Kukučína vyniká veľkými presklenými oknami a transparentnými fasádami. Zároveň po celý rok poskytuje bezpečnú a útulnú vnútornú klímu, na ktorej zabezpečenie spotrebúva minimum energie. Rodinný dom s výhľadom na jazero Plauer See, ktorý vyrástol v Meklenbursku – Predpomoransku na severe Nemecka, vyžadoval individuálny a kreatívny prístup k projektovaniu a voľbe použitých riešení.

Záleží na uhle pohľadu.

Požiadavkou majiteľov rezidencie bolo objekt maximálne otvoriť smerom k jazeru, a naopak uzavrieť ho a zaistiť diskrétnosť zo strany príjazdovej komunikácie. Výsledkom je dom, ktorý sa síce z ulice javí ako jednopodlažný, ale v skutočnosti má vďaka umiestneniu vo svahu dve podlažia, dve „terasy“, ktoré sú viditeľné až z druhej strany, teda od jazera. Dve oddelené stavebné časti elegantne prepája otvorená dvojpodlažná obytná hala, ktorá skrz transparentnú fasádu so štíhlymi profilmi prináša úžasný pohľad na jazero. Presklenú stenu zhora dopĺňa svetlík, ktorým do centrálnej haly domu vstupuje ešte viac denného svetla. Špecifikom a rozdielom od iných viacpodlažných stavieb je to, že každá úžitková zóna je prístupná iba po schodoch. Zasadenie domu do prudkého svahu totiž neponúka súvislú rovinu, namiesto toho sú priestory rozdelené do zón na niekoľkých úrovniach, čo v spojení s rozdielnymi výškami stropov miestností vytvára terasovitú atmosféru bývania.

Keď sa snúbi architektúra a technológie:

Obvodové murivo domu je dvojplášťové. Pozostáva z vápencovo pieskových tehál a vnútornej izolácie jadra. Na pevný základ vonkajšieho plášťa bola ďalej nanesená jemnozrnná vápencovo cementová omietka. Spodné podlažie je vybavené predsadenou fasádou s plášťom z prírodného kameňa. Vo všetkých miestnostiach je podlahový vykurovací systém, ohrev zabezpečuje tepelné čerpadlo využívajúce geotermálnu energiu. Za účelom jej získania boli uskutočnené dva hĺbkové vrty. Potreba elektrickej energie na prevádzku tepelného čerpadla a ďalších spotrebičov v dome je približne 2000 kWh za rok. Za rovnakú dobu možno prostredníctvom fotovoltaického systému, optimálne ukotveného na plochej streche domu, vyrobiť približne 7500 kWh energie, teda takmer štvornásobok spotreby.bild_5_schueco_efh_plau_abb05+dv

Významnú úlohu v celkovej energetickej bilancii domu zohráva použitý fasádny systém. Klient si želal čo najväčší stupeň presklenia, no zároveň musela byť splnená aj požiadavka na implementáciu udržateľných technológií, ktoré by boli v súlade s energetickými cieľmi projektu. Preto bol vybraný fasádny systém s výbornými tepelno-izolačnými vlastnosťami. „Systém Schüco FW 50 + .HI v tomto projekte získal podobu fasády so štrukturálnym zasklením vrátane celosklenených rohov. Všetky okenné a fasádne plochy sú vybavené samočistiacim sklom. Okná boli realizované pomocou systému Schüco AWS 70 WF.HI. s celosklenenými rohmi,“ uvádza Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku a dopĺňa: „V spodnej časti domu, v kuchyni, sú zhrnovacie dvere so systémom Schüco ASS 70 FD.HI., ktoré umožňujú prepojiť priestor s vonkajšou terasou.“

Vonkajšie žalúzie, nainštalované na južnej strane domu, prispievajú k príjemnej klíme v letných mesiacoch. Tieniace a ventilačné riešenia dopĺňa priečne vetranie prostredníctvom automaticky riadených výklopných okien a strešných okien. Zvolená kombinácia opatrení vedie k optimálnej solárnej ochrane a dostatočne prirodzenej ventilácii objektu. V lete sa dom zaobíde bez klimatizácie. Tienenie a ventilácia sú ovládané automaticky. Myslené je aj na bezpečnosť. Okná a fasády spĺňajú hodnoty bezpečnostnej triedy RC 2. Vstupné dvere s celistvou výplňou a skrytými pántmi sú vybavené kontrolou vstupu prostredníctvom čítačky odtlačkov prstov Schüco Fingerprint.