Štartuje sezóna dovoleniek – čo hrozí Slovákom v zahraničí a na čo nezabudnú?

V najbližších týždňoch sa naplno rozbehne dovolenková sezóna a veľká časť Slovákov ju opäť strávi za hranicami Slovenska. Okrem oddychu, dobrodružstva a príjemných zážitkov sa ale mnohí dovolenkári nevyhnú rizikám ako ochorenie, úraz alebo poškodenie či strata batožiny. Medzi najčastejšie „dovolenkové“ poistné udalosti patria žalúdočné a tráviace problémy, chrípka, angína, alergická reakcia na slnko, ale aj menšie či stredne závažné úrazy a zranenia.

Z pohľadu počtu poistných udalostí z poistenia liečebných nákladov aj v minulom roku suverénne viedlo Turecko, kde ich bolo zaznamenaných spolu 1191 s plnením vyše 647-tisíc eur. Nasleduje Egypt s počtom 610 prípadov, so škodami v sume takmer 154-tisíc eur. Častý výskyt poistných udalostí v týchto krajinách je spôsobený najmä obľúbenosťou oboch prímorských destinácií u slovenských dovolenkárov, ale hlavne v prípade Egypta je významným faktorom aj zvýšená frekvencia výskytu žalúdočných a črevných ochorení. Naopak v nie typicky dovolenkových destináciách Slovákov ako Čína a Thajsko, bolo v minulom roku zaznamenaných pomerne veľa poistných udalostí, zhodne po 77. Dôkazom, že úraz či ochorenie sa vám môže prihodiť aj v tom najodľahlejšom kúte sveta sú konkrétne prípady. „V minulom roku sme zaznamenali napríklad zápal uší počas svadobnej cesty na Maldivách alebo zápal horných dýchacích ciest vo Východnom Timore

Dovolenka bez poistenia sa nevyplatí…

Pri ceste do zahraničia odporúčame uzavrieť komplexné cestovné poistenie – to znamená poistenie liečebných nákladov, úrazu, batožiny, zodpovednosti za škodu a doplnkových asistenčných služieb. Aj v prípade cesty v rámci Európy (resp. EHP a Švajčiarska), kde platí európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP), má takto poskytovaná zdravotná starostlivosť určité obmedzenia. Hlavný rozdiel je v tom, že kým komerčné cestovné poistenie zahŕňa aj ošetrenie v súkromnom zdravotníckom zariadení, európsky preukaz zdravotného poistenia kryje výlučne zdravotnú starostlivosť u lekára napojeného na verejný systém zdravotného poistenia, a to len v rozsahu služieb poskytovaných z verejného zdravotného poistenia v danej krajine. V mnohých letoviskách nie sú zastúpené verejné zdravotnícke zariadenia, alebo v urgentných prípadoch nie sú najbližšou dostupnou alternatívou.

Takisto v mnohých krajinách sú v rámci verejného zdravotného poistenia zavedené rôzne poplatky a spoluúčasti, ktoré si pacient musí uhradiť, napríklad celú cenu liekov v Taliansku, alebo až 30-percentnú spoluúčasť za ošetrenie vo Francúzsku. EPZP navyše nekryje transport pacienta späť na Slovensko a rovnako neuhradí ani prevoz telesných pozostatkov v prípade náhleho úmrtia v cudzine. Naopak, v cestovnom poistení sú tieto služby štandardnou súčasťou poistenia liečebných nákladov, tak ako asistenčné služby. Okrem toho, len v komerčnom poistení je možné uzatvoriť poistenie batožiny, úrazu a zodpovednosti za škodu či poistenie stornovacích poplatkov.

Zodpovednosť kryje aj rozbité poháre.

Pri ceste do zahraničia je užitočné myslieť aj na poistenie zodpovednosti za spôsobenú škodu, ktoré kryje aj súdne trovy pri právnom zastupovaní. „Minulý rok sme mali prípad, keď klientka počas dovolenky vo Francúzsku pri varení večere spôsobila požiar, pri ktorom oheň pohltil celý apartmán. Prípad skončil až na súde a za klientku sme uhradili kompletnú rekonštrukciu apartmánu vo výške 40-tisíc eur. V ďalšom prípade dieťa v obchode vytiahlo pohár z vystavenej sklenenej pyramídy, ktorá sa následne zrútila. Našťastie rodina mala poistenú aj zodpovednosť a škodu vo výške 4-tisíc eur sme za nich uhradili,“ dodáva J. Hrdý.

Poistenie môžete uzavrieť jednoducho a rýchlo aj tesne pred odchodom na dovolenku, hoci aj z letiska, a to prostredníctvom online formulára, cez sms, telefonicky, alebo cez mobilnú aplikáciu vo svojom smartfóne. Cestovné poistenie treba vždy uzavrieť ešte na Slovensku! V prípade, že si klient spomenie na chýbajúce cestovné poistenie až v zahraničí, poistenie začne platiť až po uplynutí šiestich dní od jeho dojednania.

Nekupujte mačku vo vreci.

Pri výbere cestovného poistenia sa u Slovákov tešia čoraz väčšej obľube internetové portály, ktoré porovnávajú ceny poistenia viacerých poisťovní. poistenie kryje. Portály často porovnávajú neporovnateľné balíčky. Okrem rôzneho maximálneho poistného plnenia je to aj rôzny rozsah pripoistení. Jedna poisťovňa tak v jednom porovnaní môže obsadiť prvé a v inom posledné miesto len preto, že každý portál ponúka iný balíček cestovného poistenia. Aj pri porovnávačoch platí, že bez oboznámenia sa s detailami je voľba konkrétneho poistenia ako kúpa mačky vo vreci.

Ochorenie v zahraničí, a čo teraz?

Ak vás v zahraničí prekvapia zdravotné problémy či úraz, treba kontaktovať asistenčnú službu Allianz Assistance, ktorá je k dispozícií 24 hodín denne 7 dní v týždni. Operátori asistencie sa postarajú o všetky náležitosti, vrátane platby zdravotníckemu zariadeniu či nákladov na repatriáciu. Pomoc klienti ocenia aj pri zabezpečení zdravotníckeho zariadenia na primeranej úrovni vzhľadom na ich zdravotný stav, pomôžu pri komunikácii s lekármi či pri odovzdávaní odkazov blízkym osobám. Pri ambulantnom ošetrení si zahraničný lekár spravidla vyžiada hotovostnú platbu. Ošetrení by si mali vypýtať všetky potrebné doklady: lekársku správu na meno poisteného s diagnózou, rozpis úkonov a poplatkov, predpis liekov a doklad o zaplatení a po návrate na Slovensko je potrebné poistnú udalosť nahlásiť poisťovni. Ak máme všetky potrebné doklady a informácie, do 24 hodín vieme poukázať poistné plnenie na účet klienta.

Novinkou je, že od apríla môžu klienti Allianz – SP nahlásiť poistnú udalosť cez webové online nahlasovanie, teda prostredníctvom svojho počítača, tabletu alebo smartfónu, a to vložením potrebných dokumentov ako lekárska správa, prípadne fotografie dokomentujúce udalosť. Takto nahlásenú udalosť vieme vybaviť už do 24 hodín.