Slovenskí lekári a pacienti sa zapájajú do stoviek klinických skúšaní.

Na Slovensku prebehlo viac ako 500 klinických skúšaní, do ktorých sú zapojené desiatky lekárov a stovky pacientov. Bez klinických skúšaní sa pacienti nedostanú k novým inovatívnym liekom, ktoré dokážu predlžovať životy a zlepšovať prežívanie.

Podľa európskeho registra klinických skúšaní (EU Clinical Trials Register) dnes na Slovensku prebieha 556 klinických skúšaní. Vďaka nim sa stovky slovenských pacientov dostanú k najmodernejším liekom, ktoré môžu byť v niektorých diagnózach jedinou dostupnou pomocou. Lekári sú vďaka skúšaniam v kontakte s aktuálnymi trendami vo výskume a zvyšujú si svoju kvalifikáciu. Význam a zmysel klinických skúšaní sa celosvetovo pripomína každoročne 20. mája. V roku 1747 uskutočnil škótsky vedec James Lind práve v tento deň skúšanie liečby skorbutu, ktoré dalo základ pre moderné klinické skúšania.

Cieľom klinického skúšania je zistiť, či je určitý liek alebo liečebný postup bezpečný, a ako na človeka pôsobí. Na jeho úspešnom konci je uvedenie nového lieku na trhu. „Klinické skúšanie sa môže začať len v prípade, že skúmaná zlúčenina prešla dôsledným predklinickým testovaním. Iba ak testy prinesú priaznivé výsledky a je zaručená bezpečnosť, môže ísť liek na ľudské skúšanie. Na Slovensku sa môže klinické skúšanie začať až po schválení plánu Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv a nezávislou etickou komisiou,“ vysvetľuje Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka kancelárie Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP).

Investície do výskumu a vývoja sú základným poslaním inovatívneho farmaceutického priemyslu. Inovatívny biofarmaceutický sektor má druhý najväčší podiel na európskych firemných investíciách do výskumu – v roku 2014 to bola takmer pätina z investícií, ktoré do výskumu investovali európske firmy.

Pritom z každých 25 000 látok, ktoré začínajú v laboratóriu, sa iba 25 dostane do klinického skúšania. Na trh sa potom dostane len 5 z nich. Od prvej podoby novej aktívnej látky po predaj nového lieku v lekárni obvykle uplynie 12 až 13 rokov. Celý tento proces dnes stojí viac ako miliardu eur a prostriedky investované do vývoja sa vrátia iba z jedného z liekov, ktoré sa vo finále dostanú na trh.

„Z klinických skúšaní ťažia pacienti, ale aj samotná spoločnosť. Prinášajú investície do výskumu, zvyšujú tiež odbornú kvalifikáciu a prestíž vďaka zapojeniu výskumných pracovísk a lekárov. Z dlhodobého hľadiska pomáhajú nové inovatívne lieky znižovať náklady na liečbu a vyšetrenie pacienta, čím šetria verejné zdroje,“ hodnotí Katarína Slezáková, výkonná riaditeľka AIFP.