Najskôr vítaní, neskôr vyháňaní

Publicista Jozef Hajko sa vo svojej najnovšej publikácii: – Hoď do mňa kameňom – venuje citlivej spoločenskej téme a snaží sa vniesť svetlo do problematiky, ktorá vyvoláva extrémne reakcie v spoločnosti.

Sumarizuje dejiny Rómov a ich život na území Slovenska od Uhorska až po súčasnosť, charakterizuje politiky jednotlivých režimov a prichádza k záveru, že hoci tu Rómovia žijú už vyše pol tisícročia, Slováci a Rómovia sa navzájom nepoznajú.

Azda nič lepšie nevystihuje vzťah Rómov a Slovákov než biblická parafráza – hoď do mňa kameňom – ktorá naznačuje, že za súčasnú neradostnú situáciu nesú zodpovednosť obe strany.

Jozef Hajko (1962) po štúdiu na technickej univerzite v Bratislave pracoval najskôr vo svojom odbore, neskôr u neho prevážil záujem o písané slovo, ktorému sa začal venovať profesionálne. Na začiatku deväťdesiatich rokov pracoval ako redaktor vo vydavateľstve. Potom takmer desaťročie pôsobil ako novinár v TASR a neskôr v ekonomickom týždenníku TREND. Okrem novinárskych príspevkov najmä z oblasti ekonomiky sa autor podieľal na publikovaní viacerých štúdií. Dlhoročný záujem autora o históriu a literatúru faktu vyústil do vydania dvoch kníh Nezrelá republika. Slovensko v rokoch 1939 – 1945 (SLOVART, 2009) a Odsúdení na dohodu. Spoločné tisícročie Slovákov a Maďarov (SLOVART, 2011). Autor žije v Bratislave.

Posted in Art