Ochrana pacientov pred chrípkou je ukážkou zodpovednosti lekárov.

Detská fakultná nemocnica v Banskej Bystrici sa stala ďalším partnerom projektu Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke, ktorý organizuje Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť (SEVS) s cieľom upozorniť primárne lekárov, sestry a ďalších zamestnancov zdravotníckych zariadení na potrebu očkovania.

Prvých 39 ambulancií a nemocníc na Slovensku sa aktívne pripojilo k projektu Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke. Certifikát o účasti na projekte však nie je to najdôležitejšie, čo získava zapojené zdravotnícke zariadenie. Tým skutočne zásadným poznaním je, že na konkrétnom zdravotníckom pracovisku sú lekári a sestry, ktorí sa postavili zodpovedne k ochrane svojich pacientov.

Projekt, ktorý zastrešuje Ministerstvo zdravotníctva SR a organizuje Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS, nadväzuje na snahu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) o čo najvyššiu zaočkovanosť zdravotníckych pracovníkov proti chrípke. Lekár totiž môže byť rovnakým prenášačom ochorení, ako ktokoľvek iný, ak sa však chráni očkovaním, znižuje riziko možnosti prenosu vírusov a tým prispieva k vyššej ochrane pacienta.

Už aj DFNsP v Banskej Bystrici.

Najnovším veľkým pracoviskom, ktoré sa rozhodlo podporiť projekt je Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica. Iniciátorom podpory je nestor slovenskej pediatrie prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., ktorý dlhé roky pôsobí práve v DFNsP v Banskej Bystrici. „Je veľmi dôležité, aby zdravotníci boli prví zodpovední za vlastné zdravie a zdravie svojich pacientov. Podporou tohto projektu sa chceme stať zariadením, ktoré ide ostatným príkladom. Pomôžeme tak šíriť osvetu o potrebe očkovania proti chrípke a zároveň vyšším zaočkovaním zdravotníkov obmedzíme prenos ochorenia na našich najmenších pacientov. Najdôležitejšie je začať u seba,“ hodnotí projekt prof. S. Dluholucký.

Čím viac zdravotníckych pracovníkov bude očkovaných, tým väčšia bariéra sa vytvára medzi vonkajším prostredím, potenciálnou vírusovou chrípkovou nákazou a pacientom. „Vnímame pozitívne cieľ iniciatívy, čiže očkovanie čo najväčšieho počtu zdravotníkov proti chrípke. Aj takto sa snažíme znižovať chorobnosť našich zamestnancov, ako aj riziko prenosu ochorenia na našich pacientov,“ hovorí Ing. Marianna Hoghová, riaditeľka DFNsP v Banskej Bystrici.

Stále sa dá do projektu prihlásiť.

Očkovanie proti chrípke významným spôsobom znižuje možnosť ochorenia, čo má pozitívne dôsledky nielen pre osobu očkovaného, v tomto prípade lekára, sestry či ďalších zdravotníckych pracovníkov. „Znamená to nižšie riziko práceneschopnosti zdravotníkov práve v zimnom období a zároveň táto aktivita vysiela pozitívny signál pacientom. Ambulancia, ktorá má certifikát projektu Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke, dáva zreteľne najavo, že chce pristupovať k pacientom zodpovedne a neohrozovať ich infekčnou vírusovou chorobou, voči ktorej jestvuje ochrana,“ dodáva doc. MUDr. Zuzana Krištúfková, PhD., MPH., predsedníčka Slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti.

Prihlásiť sa do projektu je možné priamo cez webovú stránku http://chranimenasichpacientov.sk/, kde sa nachádzajú aj ďalšie podrobné informácie o projekte a zoznam ambulancií, ktoré sa do projektu zapojili a získali už certifikát.

O projekte:

Projekt Chránime našich pacientov, očkujeme sa proti chrípke prebieha pod záštitou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Odborným garantom je Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť. Partnermi projektu sú Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), Národný endokrinologický a diabetologický ústav v  Ľubochni,  Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb v Košiciach, Detská fakultná nemocnica v Košiciach a spoločnosti Sanofi Patsteur a Mylan. www.chranimenasichpacientov.sk