Na Slovensku štartuje 3-ročná kampaň „Zamiluj sa do repkového oleja”.

Jej cieľom je propagácia výhod repkového oleja. Ide už o druhú fázu programu, ktorý tentokrát prebehne na Slovensku. Prvá fáza prebehla v rokoch 2011-2014 v Poľsku. Kampaň bude financovaná z prostriedkov Európskej únie, Poľskej republiky a Poľského združenia výrobcov oleja- PSPO.      

Začiatok kampane na Slovensku.

  1. decembra 2015 bola počas tlačovej konferencie oficiálne odštartovaná informačná a propagačná kampaň „Zamiluj sa do repkového oleja”, propagujúca nutričnú a energetickú hodnotu repkového oleja. Začínajú sa tak 3-ročné aktivity, ktorých cieľom je rozšírenie vedomostí o výhodách konzumácie repkového oleja v každodennej strave a zvýšenie jeho spotreby.

Rozsiahle aktivity a odborná pomoc.

V rámci kampane „Zamiluj sa do repkového oleja” sa na slovenskom trhu uskutoční séria aktivít, ktorých cieľom bude informovanie spotrebiteľov o nutričnej hodnote repkového oleja, ale aj zmena uhla pohľadu na tento druh oleja. Na programe sú aktivity v médiách, okrem iného v ženských časopisoch a v ranných televíznych reláciách, na sociálnych sieťach a internetových portáloch venovaných výžive a rodičovstvu. Do vzdelávacej činnosti sa zapoja poprední slovenskí blogeri, ktorí sa zaoberajú gastronómiou a zdravým životným štýlom. Okrem toho sa do kampane zapojili odborníci, ktorí šíria hlavnú ideu kampane.

  • MUDr. Alžbeta Béderová, CSc. z Úradu verejného zdravotníctva v Bratislave,
  • MUDr. Katarína Babinská, PhD. z Lekárskej fakulty Univerzity J. A. Komenského, špecialistka na výživu so zameraním na rastlinné oleje
  • Prof. Ing. Štefan Schmidt, CSc. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Kampaň adresovaná ženám a lídrom verejnej mienky.

Kampaň má informačný a propagačný charakter a je zameraná na ženy, ktoré sú v domácnostiach zodpovedné za nákup potravín.

Druhú cieľovú skupinu tvoria osobnosti, ktoré formujú verejnú mienku: lekári, dietológovia, špecialisti na zdravú výživu, odborníci v oblasti gastronómie a médií.

Napriek jeho výhodám, príliš málo poznatkov o repkovom oleji.

V súvislosti s uvedením kampane sa v októbri 2015 do ankety ohľadom povedomia o rastlinných olejoch zapojilo spoločne 325 slovenských odborníkov a spotrebiteľov. Výsledky poukázali, že repkový olej nedoceňujú odborníci, ale ani bežní spotrebitelia.

A čo viac, napriek tomu, že olej má skvelé vlastnosti, vedomosti o nich sú veľmi povrchné. Každý piaty respondent ako hlavný dôvod nákupu repkového oleja uvádza jeho nízku cenu. Až 64% odborníkov vo svojom okolí propaguje pravidelnú konzumáciu repkového oleja. Odborníčka v oblasti dietológie MUDr. Alžbeta Béderová, CSc., na základe svojich poznatkov odporúča konzumáciu repkového oleja, ktorý má takmer rovnaké zloženie ako populárny olivový olej, obsahuje dokonca vyššie množstvo omega-3 mastných kyselín a vitamín E.    

Kampaň o výhodách repkového oleja bude adresovaná aj odborníkom a lídrom v oblasti verejnej mienky. Podrobné informácie o kampani sú dostupné na internetovej stránke: www.zamilujsadorepkovehooleja.eu.