Počas tohtoročného Svetového dňa antikoncepcie bude predstavený nový spôsob, ako hovoriť o sexe.

Pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa antikoncepcie 26. septembra 2015 sa spúšťa digitálna informačná kampaň #AFriendOfMine, ktorej cieľom je prekonávať stále existujúce bariéry v sexuálnej výchove. Vzhľadom na to, že odhadom 33 miliónov neplánovaných tehotenstiev je každoročne dôsledkom nedostatočnej informovanosti a zlyhania antikoncepcie alebo jej nesprávneho používania, je dôležité, aby boli mladí ľudia dobre informovaní o rôznych dostupných metódach antikoncepcie.

Združenie World Contraception Day – Svetový deň antikoncepcie – spája dvanásť organizácií, ktoré sú podporované spoločnosťou Bayer. Všetky tieto organizácie sa venujú vzdelávaniu a zlepšovaniu prístupu k službám plánovania pôrodnosti a ich dostupnosti. Spojili sa s cieľom poskytovať informácie a zdôrazňovať význam, ktorý má pre mladých ľudí možnosť poučiť sa o antikoncepcii a otvorene o nej hovoriť so svojimi lekármi a partnermi. Združenie má náročný cieľ: svet, v ktorom je každé tehotenstvo plánované. Jednou z prekážok je, že mnohé otázky o sexuálnom zdraví zostávajú nezodpovedané, pretože mladí ľudia sa ich hanbia položiť.

Účelom tejto edukačnej kampane #AFriendOfMine je vyriešiť tento problém. Poskytuje mladistvým na celom svete nový anonymný spôsob, ako hovoriť o sexe a antikoncepcii. Pomocou videí na YouTube a sociálnych sieťach si môžu mladí ľudia vymieňať svoje skúsenosti a pýtať sa na veci týkajúce sa sexuálneho zdravia a ich práv.

Neplánované tehotenstvo je vážnym a narastajúcim problémom. Z 208 miliónov tehotenstiev zaznamenaných ročne na celom svete je viac než 41 % neplánovaných. Takmer polovica z nich končí umelým prerušením.[2] Tehotenstvo mladistvých, bez ohľadu na to, či je alebo nie je plánované, je veľmi dôležitý problém. Jednou z najväčších výziev je posunúť normy a predstavy spoločnosti – od vnímania mladých ľudí ako problematických a riskujúcich po prijatie ich dnešnej reality i sľubných zajtrajškov plných možností. Ide o nastavenie mysle, ktoré normalizuje sexualitu mladistvých a hľadá cestu k posilneniu ochranných faktorov v rámci sexuálneho života..

O Svetovom dni antikoncepcie (WCD)

Svetový deň antikoncepcie 26. septembra je každoročne vrcholom prebiehajúcej informačnej iniciatívy za zlepšenie sexuálneho zdravia. Táto kampaň pod heslom Je to vaše zdravie – je to vaša budúcnosť pristupuje k sexuálnej výchove revolučným spôsobom. Jej hlavným cieľom je svet, v ktorom je každé tehotenstvo plánované.

Kampaň má svoje webové stránky www.your-life.com, kde môžu mladí ľudia získať presné a objektívne rady o antikoncepcii. Obsah stránok je prezentovaný jednoducho a vo vzájomných súvislostiach. Nabáda mladých ľudí, aby vyhľadali odbornú radu bez toho, aby ich to uvádzalo do rozpakov alebo sa hanbili.