Ženy nie sú dostatočne informované o sexe a antikoncepcii.

Hoci sme moderná generácia, nový prieskum trhu poukazuje na nedostatok informácií o sexe a antikoncepcii u žien od 20 do 29 rokov, u tzv. miléniovej generácie. Len jedna štvrtina z týchto žien, ktorá užíva antikoncepciu, má totiž pocit, že disponuje informáciami, ktoré potrebuje.

V ére, keď majú ženy lepší prístup k informáciám a majú k dispozícii viac možností antikoncepcie než doterajšie generácie pred nimi, majú mladé dievčatá a ženy o niektorých skutočnostiach aj naďalej mylné informácie.

V roku 2015 zrealizovala spoločnosť Bayer HealthCare prieskum s názvom Truth Report, ktorého sa zúčastnilo 5 912 žien z Kanady a Európy vo veku 20 – 29 rokov. Jeho cieľom bolo odhaliť mýty a mylné predstavy o sexe a antikoncepcii1. V rámci výskumu sa zistilo, že ženy majú značné medzery vo vedomostiach o vlastnom tele a dlhodobo pôsobiacej antikoncepcii (LAC), ktorá je jednou z najúčinnejších foriem antikoncepcie.

Hlavné zistenia zo správy Truth Report sú nasledovné:

  • 1 z 10 žien užívajúcich antikoncepciu si myslí, že počas menštruácie nemôže otehotnieť1
  • viac než polovica žien (53 %) nevie, že bod G je vo vagíne
  • 32 % príslušníčok miléniovej generácie užívajúcich antikoncepciu si myslí, že metódy dlhodobo pôsobiacej antikoncepcie nie sú nikdy vhodné pre ženy, ktoré ešte nemali dieťa

Pri otázke o zdrojoch informácií 50 % žien z miléniovej generácie užívajúcich antikoncepciu uviedlo, že informácie o dostupných formách antikoncepcie získava online a zo sociálnych médií, ako sú Twitter a Facebook. 25 % ich získava od kamarátok a 17 % z časopisov pre ženy. 75 % žien užívajúcich antikoncepciu dokonca priznalo, že obdžali informácie o antikoncepcii alebo sexe, hoci si neboli isté ich správnosťou alebo presnosťou..

Dr. Annie Evansová, odborníčka na zdravie žien z nemocnice Bristol Nuffield v Spojenom kráľovstve po preštudovaní výskumu uviedla: „Mladšie ženy sa pri osobných problémoch obracajú na informačné kanály, ako sú internet a sociálne médiá, no obvykle nedokážu vyhodnotiť kvalitu informácií.“

„Je pravdepodobnejšie, že si prečítajú, vypočujú a uveria čomukoľvek, čo napíšu ich rovesníci, a menej pravdepodobné, že ich bude zaujímať niečo, čo má vzdelávací formát. Vymieňané informácie sú však často nepresné, nespoľahlivé alebo vytrhnuté z kontextu, v dôsledku čoho pretrvávajú mýty a mylné predstavy o sexe a antikoncepcii,“ pokračuje Evansová.

Miléniová generácia priznáva, že chce mať o sexe a antikoncepcii viac informácií. Dve z piatich respondentiek zdôraznili potrebu väčšieho množstva informácií o dostupných možnostiach antikoncepcie, zatiaľ čo 42 % chcelo vedieť viac o sexuálnej výkonnosti – od polôh pri sexe, až po dosiahnutie orgazmu.

Pokiaľ ide o presné informácie o sexe a antikoncepcii, najspoľahlivejším zdrojom naďalej zostáva zdravotnícky pracovník – lekár. Takmer štvrtina (22 %) žien vo veku 20 – 29 rokov, ktoré užívajú antikoncepciu, však napriek tomu priznala, že od lekára informácie o antikoncepcii nikdy nedostáva.1 V dôsledku toho mnoho žien nezvažuje všetky svoje možnosti alebo vo vzťahu k svojej antikoncepcii neprijíma informované rozhodnutia.

Panuje všeobecná zhoda na tom, že ženy prijímajú kľúčové životné rozhodnutia vo veku 20 až 29 rokov. Mnoho z nich sa však hanbí rozprávať o tom, akú metódu antikoncepcie používa, a viac než polovica opýtaných (v súčasnosti užívajúcich antikoncepciu) neuvažovala o zmene antikoncepčnej metódy napriek prípadným problémom. Pre respondentky užívajúce antikoncepciu je medzi mladšími ženami stále najčastejšie používanou metódou tabletka (41 %) a tesne za ňou nasledujú mužské prezervatívy, ktoré používa 32 %.. Hoci ide o jednu z najúčinnejších foriem antikoncepcie, len jedna z troch opýtaných žien, ktoré antikoncepciu používajú, počula o LAC (dlhodobo pôsobiacej antikoncepcii) a 75 % ju kvôli mýtom a mylným názorom, ktoré o nej počuli, vylúčilo úplne:

  • 10 % žien užívajúcich antikoncepciu sa vyjadrilo, že o LAC toho veľa nevie
  • 26 % žien užívajúcich antikoncepciu sa mylne domnieva, že LAC môže negatívne vplývať na dlhodobú plodnosť
  • 17 % žien užívajúcich antikoncepciu si myslí, že zavedenie LAC bude bolieť
  • 17 % žien užívajúcich antikoncepciu sa mylne domnieva, že LAC zmení tvar ich tela

Cieľom prieskumu Truth Report 2015 je zaoberať sa mýtmi a mylnými predstavami o sexe a antikoncepcii. Z výsledkov je jasné, že nepresné informácie sú realitou, ktorá pretrváva – online, prostredníctvom sociálnych médií a medzi kamarátkami. Uvádzaním nesprávnych informácií na pravú mieru alebo ich opravovaním priamo v teréne môžeme pomôcť prekonať súčasný paradox, pokiaľ ide o prístup k informáciám a poznanie aktuálnych možností antikoncepcie. Ženám to pomôže viesť s lekárom informovanejší rozhovor o sexe a antikoncepcii.

#YourPerfectMatch je informačná kampaň, ktorej cieľom je prekonať súčasnú medzeru v informáciách, ktoré majú ženy vo veku 20 – 29 rokov o antikoncepcii, a to najmä o metódach LAC. Cieľom je umožniť 36 miliónom ženám z miléniovej generácie v Európe a Kanade prijať v spolupráci so svojím lekárom informované rozhodnutie o antikoncepcii, ktorá je pre ne ušitá na mieru.

Spoločnosť Bayer HealthCare vychádza z viac než 50 rokov praxe a jej snahou je zlepšovať všetky stránky zdravia žien. Zámerom prieskumu Truth Report je odhaliť existujúce mýty a mylné predstavy o sexe a antikoncepcii s cieľom poskytnúť informácie pre nové myslenie, zmeniť pohľad žien a nabádaním žien a lekárov viesť k dialógu a výmene pravdivých informácií o sexe a antikoncepcii.

Ženy, ktoré majú záujem o viac informácií týkajúcich sa metód LAC, môžu navštíviť stránku www.LAC-info.com.

Rozdiel medzi dlhodobo pôsobiacou reverzibilnou antikoncepciou (LARC) a LAC

Neexistuje žiadna oficiálna definícia pojmov LAC a LARC, ale v projekte CHOICE je LARC definovaná ako spektrum vysoko účinných reverzibilných antikoncepčných metód, ktoré pretrvávajú počas dlhšieho obdobia. V kontexte projektu CHOICE patria medzi tieto metódy hormonálne vnútromaternicové systémy (IUS), medené vnútromaternicové telieska (IUD) a implantáty. Spoločnosť Bayer Healthcare tieto metódy vo všetkých PR materiáloch opisuje ako LAC.

Pojem „dlhodobo pôsobiaca reverzibilná antikoncepcia“ označuje rovnaké antikoncepčné metódy ako LAC. Tento pojem (LARC) zaviedlo niekoľko lekárskych zdrojov a publikácií zdôrazňujúc, že trvalé antikoncepčné metódy, ako je vazektómia (mužská sterilizácia) a podviazanie vaječníkov (ženská sterilizácia), do tejto skupiny nepatria, pretože nie sú reverzibilné. Pojem LARC sa používa pri odkazoch na zdroje, ktoré používajú pojem dlhodobo pôsobiaca reverzibilná antikoncepcia.

Viac informácií o metódach LAC

Dlhodobo pôsobiaca antikoncepcia (LAC) je pojem používaný na opis antikoncepčných metód, ktoré sú viac než rok vysoko účinné pri ochrane žien pred tehotenstvom. Na dlhodobú ochranu sú k dispozícii vnútromaternicové metódy i hormonálny implantát, ktoré majú vysokú účinnosť až tri, päť alebo desať rokov (v závislosti od produktu). Sú reverzibilné, čo znamená, že po ich odstránení z organizmu sa antikoncepčný účinok stratí a plodnosť sa rýchlo vráti do normálu.

Metódy LAC ženy oslobodzujú od pravidelného používania antikoncepcie a patria medzi najúčinnejšie metódy reverzibilnej antikoncepcie, pretože ich účinnosť nezávisí od toho, či si žena zapamätá, že ak chce, aby pôsobili najlepšie, musí ich užívať každý deň. Existuje niekoľko možností, takže ženám, ktoré o LAC uvažujú, sa odporúča, aby si našli čas a porozprávali sa so svojím lekárom o možnostiach, ktoré sú pre ne najvhodnejšie.

LAC po zavedení účinkuje niekoľko rokov a časom ponúka ženám dobrú hodnotu za vynaložené peniaze. Metódy LAC sú lacnejšie než mnoho tabletiek už po 2 rokoch užívania, ale tabletka je v súčasnosti najčastejšie používanou hormonálnou antikoncepčnou metódou u žien vo veku 20 – 29 rokov.