Cestovateľská hnačka.

Už ste počuli o Faraónovej pomste, ktorá vie poriadne znepríjemniť dovolenkové chvíle.. Netreba ísť ani do krajiny pyramíd, môžete sa s ňou stretnúť aj v iných dovolenkových destináciách. Čo cestovateľskú hnačku vlastne spôsobuje a ako jej predísť.

Medzi najčastejšie príčiny cestovateľskej hnačky patria potraviny a nápoje. V mnohých dovolenkových destináciách je okrem horúčav aj nižšia hygiena úpravy potravín, mali by sme dávať veľký pozor na to, čo jeme. Môže sa totiž stať, že si okrem chutného šalátu, či zmrzliny zgustneme aj na baktériách salmonely, šigely, či E. coli, ktorým sa v teplých klimatických pásmach obzvlášť darí. Za cestovateľskú hnačku môžeme vďačiť aj reakciám organizmu na náhlu zmenu klímy, stravovacích návykov či stresu z cestovania. Okrem Afriky sa s ňou často stretávame najmä v oblastiach s nižším hygienickým štandardom, ako Južná Amerika, Ázia alebo Blízky východ.

K hlavným prejavom cestovateľskej hnačky patrí častá riedka stolica, nevoľnosť, nadúvanie, kŕče, a strata chuti do jedla. U niekoho môže tieto problémy navyše sprevádzať aj zvýšená teplota, či zvracanie. Niekedy máva ľahký priebeh a odznie do troch dní.

Pozornosť treba venovať kvalite vody., Je dobré zistiť si, či v danej krajine tečie z vodovodov pitná voda. Pokiaľ nie, nepoužívajte ju ani na varenie, či umývanie zubov. Siahnite radšej po balenej. Na ľad v nápojoch zabudnite.. Vyhýbajte sa aj surovej zelenine a ovociu, ktoré nie je možné lúpať. Nejedzte exotické jedlá z pouličných stánkov, či zmrzlinu. Okrem mydla treba používať aj dezinfekčné obrúsky či gél.

Pred cestou by ste sa mali zastaviť v lekárni a kúpiť si prípravky s obsahom diosmektiku.. S obsahom diosmektiku dostanete napríklad Tammex, ktorý existuje v dvoch prevedeniach. Tammex Family Plus navyše obsahuje prebiotickú vlákninu. Rozbúrené črevá upokojí aj obyčajná balená voda s trochou limetovej šťavy. Nezabúdajte na dostatočný prísun tekutín s obsahom sodíka a draslíka. Vhodné sú minerálne vody, nesladený čierny čaj alebo iontové nápoje pre športovcov.

Súťažná otázka:

Aké sú najčastejšie príčiny cestovateľskej hnačky? Aký prípravok obsahujúci diosmetiku a prebiotickú vlákninu, ktorý upokojí črevá?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 25. augusta 2015. Ako predmet správy použite “súťaž – Tammex family plus”. Mená výhercov zverejníme na tejto stránke 26. augusta.2015.

Vylosovaní budú traja výhercovia.

  1. Jolana Sabová, Trebišov
  2. Simona Gábríková, Nitra
  3. Zuzana Trpišovská, Kúty
Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Zoznam výhercov bude zverejnený na tejto stránke. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou.