Za nehodu na mori sme vyplatili 80-tisíc eur.

Pre tých, ktorí sa rozhodnú letné prázdniny stráviť na vodnej hladine, ponúka Allianz – SP dva druhy poistenia malých plavidiel. Podmienkou oboch je, aby boli lode zapísané v evidencii plavidiel SR a boli využívané na nekomerčné rekreačné účely. Ako plavidlá sa poisťujú aj obľúbené hausbóty.

Poistenie aj na hladine.

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka majiteľom malých plavidiel používaných na rekreačné účely poistenie zodpovednosti a havarijné poistenie, podobne ako pri motorových vozidlách. V poistení plavidiel sa dajú poistiť plachetnice, motorové člny, jachty, gumené člny s motorom a podobne.

Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou plavidla je zo zákona povinné. Vzťahuje sa na škody na živote alebo zdraví osôb, na spôsobené materiálne škody (napríklad škody na inom plavidle či prístavnom zariadení) a ušlý zisk. Výšku krytia si majitelia lode vyberú sami, rozhodnúť sa môžu medzi pol miliónom a miliónom eur. V poistení zodpovednosti sú krytí aj všetci členovia posádky, podmienkou však je, aby škoda nebola spôsobená ich konaním. Samozrejmosťou pre klientov poisťovne je tiež možnosť uzavrieť si aj cestovné poistenie počas pobytu na plavidle.

Dôkazom, že kvalitné poistenie so širokým krytím sa oplatí, sú poistné udalosti, pri ktorých sa výška škody vyšplhala naozaj vysoko. „V roku 2013 sme evidovali poistnú udalosť, kedy klient, ktorý viedol plavidlo, nezvládol na mori manévre a zrazil sa s inou loďou. Za klienta sme vyplatili škodu vo výške viac ako 80-tisíc eur,“ hovorí Jozef Hrdý, riaditeľ likvidácie poistných udalostí v Allianz – SP.

Havarijné poistenie plavidiel.

Havarijné poistenie malého plavidla kryje najčastejšie riziká, ktoré ho môžu poškodiť, napríklad havária, potopenie, krádež, vandalizmus, živelné udalosti, výbuch alebo požiar. Poistením je krytý aj pomocný čln, vybavenie plavidla, osobné veci pasažierov a rovnako je možné poistiť aj príves, ktorý plavidlo prepravuje. Allianz – SP svojim klientom dokonca pomôže aj v prípade, ak sa im plavidlo poškodí počas transportu pri nehode na cestnej komunikácii.

Poistenie zodpovednosti plavidiel sa vzťahuje na udalosti, ktoré nastanú na vnútrozemských vodách Slovenskej republiky a Európy. Výnimku tvorí niekoľko krajín, poistenie neplatí napríklad vo vodách Albánska, Alžírska, Líbye, Egypta alebo Izraela. Potvrdenie o poistení, tzv. Modrú kartu, vydáva poisťovňa klientovi v slovenskom, anglickom, talianskom a chorvátskom jazyku. „Platná Modrá karta je povinnou podmienkou prevádzkovania plavidla. Modrá karta vydaná Allianz – SP zaručuje našim klientom bezproblémové medzinárodné uznanie poistenia,“ hovorí Andrea Leskovská, riaditeľka odboru manažmentu produktov v Allianz – SP. V havarijnom poistení si klienti môžu podľa svojho uváženia vybrať z niekoľkých územných platností.

A čo hausbóty?

V nádhernom prostredí dunajských ramien pri Bratislave kotvia stovky hausbótov. Sú považované za plavidlá, nie za domy či domácnosti. Podobne ako pri ostatných malých plavidlách, poistenie zodpovednosti za škodu hausbótov je zo zákona povinné. Havarijné poistenie hausbótov však nie je súčasťou produktovej ponuky poisťovne.