Piatkové cykloprehliadky Trnavy.

Každý piatok v mesiaci august sa uskutočnia jedinečné prehliadky mesta, ktoré ponúknu účastníkom netradičný pohľad na Trnavu. Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Tourism v spolupráci s Pecobikes a Kolokolo bicyklami pripravili pod záštitou architekta komentované prehliadky Trnavy na dvoch kolesách.

Zámerom cykloprehliadok je vytvorenie alternatívy voči štandardným garantovaným prehliadkam zameraným na historické jadro, obdobie stredoveku v Trnave a jej známe sakrálne pamiatky, ktoré sa konajú počas leta v sobotu. V rámci dvojhodinových piatkových komentovaných cykloprehliadok v čase od 16:00 do 18:00 hod účastníkom budú priblížené významné, mnohokrát nepovšimnuté objekty a miesta, ktoré formovali rozvoj a vzhľad Trnavy od polovice 19. storočia až po súčasnosť.

Plánovaná trasa prehliadok zavedie nadšencov aj mimo historické centrum chránené hradbami, počas ktorej získajú zaujímavý pohľad na mnohé stavby ako napríklad Bellušov vodojem, trnavský cukrovar, ale aj kontroverzné objekty a sídliská z obdobia socializmu.

Prehliadky, ktoré absolvujú záujemcovia na štýlových mestských Kolokolo bicykloch od Pecobikes, sú určené nielen pre obyvateľov mesta a okolia, ale aj pre nadšencov architektúry a pamiatok.

Cena prehliadky, v ktorej je zahrnuté aj zapožičanie retro bicykla, je 5€. Vstupenky je možné rezervovať telefonicky na tel. č. +421/33 32 36 440 alebo e-mailom na info@trnavatourism.sk. Viac informácií získajú záujemcovia priamo v Turistickom informačnom centre Regiónu Tirnavia alebo na webovej stránke http://regiontirnavia.sk/magnetickost-tirnavie/maly-rim/prehliadky-maleho-rima-so-sprievodcom. Prehliadky je možné si zarezervovať aj v kombinácii s ubytovaním.