Nová pobočka BKS Bank nad strechami Banskej Bystrice.

„Veľmi nás teší, že s otvorením novej pobočky máme od 1. apríla naše zastúpenie aj v Banskej Bystrici. Privátna,  ako aj firemná klientela môže očakávať vysoko profesionálne a kvalitné poradenstvo. Ťažiskom sú bezhotovostné bankové produkty a leasingové obchody“, uviedla Herta Stockbauer, predsedníčka predstavenstva BKS Bank. Zavedenie investične náročných hotovostných operácií  je naplánované na neskoršie obdobie. Nová pobočka sa nachádza v blízkosti starého mesta na 17. poschodí veľkolepého Europa Business Center.

BKS Bank na Slovensku.

Spoločnosti BKS Bank a BKS-Leasing s. r. o. zamestnávajú okolo 40 pracovníkov. Koncom roka bude BKS Bank na Slovensku zastúpená celkovo troma pobočkami. V nasledujúcom roku sa plánuje otvorenie ďalšej pobočky v Košiciach. “Čo sa týka produktov, tieto budú doplnené o platobnú kartu Maestro, ktorá je v súčasnosti podstatnou zložkou každého balíka služieb pre účty” zhrnul Peter Malo, ktorý je spoločne s Haraldom Brunnerom zodpovedný za vedenie BKS Bank na Slovensku.

Objem vkladov na Slovensku sa podarilo zvýšiť oproti roku 2014 z 17,1 mil. EUR na 26,1 mil. EUR. Objem úverov sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 4,7 mil. EUR a dosiahol hodnotu 51,2 mil. EUR. Takisto sa v  BKS-Leasing podarilo zvýšiť objem lízingových obchodov z 30,3 mil. EUR (31.12.2013) na 32,6 mil. EUR (+7,6%). Vstup na slovenský trh sa uskutočnil už v r. 2007 založením BKS-Leasing s. r. o.

Solídny, rakúsky koncern.

V roku 2014 dosiahla BKS Bank hospodársky výsledok po zdanení v hodnote 46,6 mil. EUR (+14,8%), čo predstavuje druhý najlepší výsledok v histórii banky a zároveň vykázala bilančnú sumu vo výške 6,86 mld. EUR. Koncern zamestnáva okolo 1.100 pracovných síl a je okrem Slovenska a Rakúska  zastúpený aj v Slovinsku a v Chorvátsku.

Kvalitné poradenstvo a ponuka.

Banka presvedčí hlavne svojou výnimočnou ponukou v oblasti financovania bývania. Bližšie informácie Vám budú poskytnuté osobne našimi  poradcami na telefónnom čísle 48 3211701.