Klientov členských realitných kancelárií NARKS bude po novom chrániť garančný fond.

Konferencia NARKS mala po prvý raz príležitosť predstaviť širokej i odbornej verejnosti a realitným profesionálom Štatút Garančného fondu. V porovnaní s minulosťou získava NARKS vďaka Garančnému fondu väčšie kompetencie a rozhodovacie práva, vďaka ktorým obchodný vzťah klient verzus realitná kancelária získava ochranný status.

„Ochrana klientely je pre nás prvoradá. Za posledné obdobie smerovalo naše úsilie k hľadaniu riešení, ktoré by maximálne zohľadnili bezpečnú spoluprácu v rámci spolupráce s členskou základňou realitných kancelárií NARKS. Pred piatimi rokmi sme zaviedli pre všetkých členov NARKS povinné poistenie realitnej činnosti. Dnes nás opäť čaká významná udalosť  – do praxe zavádzame Garančný fond NARKS,“ uviedol Ján Pálenčár, Prezident NARKS.

Cieľom Garančného fondu je:

  • Zvyšovanie profesijnej úrovne členov NARKS a kvality služieb poskytovaných členmi NARKS
  • Dodržiavanie právnych noriem členmi NARKS, profesijnej etiky a morálky
  • Zvyšovanie ochrany a presadzovania práv a právom chránených záujmov klientov členov NARKS.„Vyriešením sporu už nebude len vylúčenie realitnej kancelárie z NARKS, ktoré spotrebiteľovi v konečnom dôsledku nepomôže, ale reálne uspokojenie jeho finančných pohľadávok voči realitnej kancelárií. Výhodou Garančného fondu NARKS bude pre klientov aj rýchlosť konania a rozhodovania v sporoch,“ uviedol Martin Čapo, viceprezident NARKS pre vzťahy s verejnosťou a médiami.

 

Financovanie Garančného fondu NARKS

  • Garančný fond NARKS je pri svojom zriadení vytvorený z finančných rezerv NARKS, a to vo výške 50.000 €
  • Každoročne sa bude zvyšovať o členské príspevky členov NARKS v objeme 10 %
  • Maximálna výška Garančného fondu je 100.000 € a do Garančného fondu môžu účelovo prispieť aj sponzori, a to spôsobom nenávratného finančného príspevku
  • V prípade ak disponibilný zostatok v Garančnom fonde klesne pod sumu 40.000 €, predsedníctvo NARKS podá NARKS Konferencii návrh na mimoriadny príspevok členov NARKS do Garančného fondu.

Použitie Garančného fondu 

  • Národná asociácia realitných kancelárií Slovenska (NARKS) je nezávislá a demokratická organizácia spájajúca profesionálov na slovenskom realitnom trhu. Od roku 1992 buduje komunitu v oblasti realít a reprezentuje slovenský realitný trh v zahraničí. Je členom Európskej konfederácie obchodníkov s nehnuteľnosťami (CEI) a partnerom National Association of Realtors (NAR). Hlavným cieľom NARKS je dlhodobá prosperita a integrácia slovenských realitných maklérov. Podporujú ich záujmy a zároveň neustále zlepšujú kvalitu služieb, ktoré poskytujú. Tvorením a redizajnom štandardov pre efektívnejšie a etickejšie praktiky pri obchodovaní s nehnuteľnosťami chránia zákazníkov a majiteľov nehnuteľností. Víziou NARKS je vystupovať voči štátu ako relevantný zástupca všetkých odborníkov na trhu s realitami a participovať na legislatívnom procese. Predstavitelia NARKS poskytujú médiám a inštitúciám stanoviská o realitnom trhu, zabezpečujú ucelený systém školení, vďaka ktorému umožňujú svojim členom a ich maklérom profesionálne rásť. Pre svojich členov tiež vytvorili funkčný zľavový systém na služby a tovary pre realitné kancelárie a maklérov. Poskytujú prístup k cenovým mapám nehnuteľností a participujú pri ich tvorbe (www.cmn.sk). Viac o organizácii NARKS sa dozviete na ich stránke www.narks.sk.

O NARKS

  • Garančný fond sa bude používať v tých prípadoch, keď orgány NARKS zistia pochybenie v postupe členskej realitnej kancelárie, a tá i napriek výzve na nápravu nebude ochotná rešpektovať toto rozhodnutie. Spor o časť provízie, keď služba realitnej kancelárie nebola dodaná s najvyššou kvalitou, alebo spor o rezervačný poplatok, keď nie vinou klienta neprišlo k podpisu zmlúv, bude môcť prebrať na seba Garančný fond, a klientovi vrátiť jeho finančné prostriedky. Klient môže byť uspokojený z prostriedkov Garančného fondu len do výšky jeho pohľadávky voči členovi NARKS, v jednom spore však maximálne vo výške 5.000 €.