Rodičom sa zdá náročné nájsť správnu autoškolu pre svoje deti

Viesť vozidlo v nepriaznivom počasí je výzva nielen pre rodičov, ale i pre začínajúcich vodičov. Odborníci tvrdia, že je potrebné zaviesť celoeurópske štandardy kvality autoškôl.

Takmer polovica (49 %) európskych rodičov začínajúcich vodičov na základe dostupných informácií o kvalite jednotlivých autoškôl považuje za náročné rozhodnúť sa. Až 47 % z nich si autoškolu pre svojho potomka vyberá na základe jej vzdialenosti od bydliska. Podľa najnovšieho prieskumu spoločnosti Goodyear je tendencia hľadať školu podľa vzdialenosti silná najmä v Nemecku (72 %), Rakúsku (71 %) a vo Francúzsku (69 %). V Českej republike uviedlo vzdialenosť autoškoly ako dôležitý dôvod výberu len 38 % z opýtaných rodičov. Česi kladú väčší dôraz na osobné odporúčania (58 %) a na cenu (46 %).

Fatima Pereira Da Silva, špecialistka na dopravnú psychológiu, sa domnieva, že by Európa mala pre autoškoly zaviesť minimálne štandardy kvality, ktoré by mali prijať všetky krajiny. Uvádza: „Vzhľadom na to, že si rodičia vyberajú autoškolu podľa vzdialenosti od domu a nie podľa kvality, každá musí spĺňať určitý štandard. Malo by sa to týkať celej Európy.” Tomuto trendu sa vymyká Rumunsko, kde len 16 % rodičov vyberá autoškolu podľa vzdialenosti a na rozdiel od priemeru EU (30 %) až 64 % podľa kvalifikácie učiteľa.

 Väčšina európskych rodičov (80 %) súhlasí, že autoškoly sú drahé. Vo Švédsku sa 87 % rodičov domnieva, že sú drahé a pre 53 % rodičov je ťažké informovane hodnotiť kvalitu autoškôl.

John Lepine, prezident Európskej asociácie autoškôl (EFA), hovorí: „Niektorí rodičia si myslia, že jazdy v autoškolách sú drahé. Naliehavo apelujem na rodičov, aby nemysleli na cenu jednotlivých lekcií, ale aby sa sústredili na hodnotu investície do životne dôležitých zručností pre svoje deti. EFA tvrdo pracuje na vymedzení minimálnych štandardov pre autoškoly a pre inštruktorov. Medzi rodičmi a inštruktormi existuje množstvo zhodných názorov na výcvik vodičov a my sa snažíme na týchto názoroch stavať.”

Rodičia v Českej republike vyberajú autoškolu na základe osobného odporúčania častejšie (58 %), ako je priemer v EÚ (47 %). V Turecku majú rodičia, na rozdiel od EÚ, kde je priemer 3 %, väčšiu tendenciu vyberať si školu podľa reklamy (až 44 %).

Goodyear realizoval rozsiahly prieskum medzi 6 800 rodičmi začínajúcich európskych vodičov (vo veku 16 – 25 rokov) z 19 krajín za účelom lepšieho porozumenia postojov rodičov k bezpečnosti v cestnej premávke. Otázky sa dotýkali okrem iných aj tohto: aký príklad dávajú rodičia v úlohe vodiča svojim deťom, ako priamo podporujú svoje deti, keď sa učia šoférovať. O tomto výskume informovalo nové vydanie Bielej knihy spoločnosti Goodyear Driving Safety First – improving road safety for novice drivers.

Keď sa spoločnosť Goodyear pozrela na obsah výučby v autoškolách, zistila, že väčšina rodičov (81 %) by rada do výučby autoškôl zaviedla viac hodín jázd v nepriaznivom počasí. Samotní rodičia začínajúcich vodičov majú nedostatok sebavedomia pri vedení vozidla v týchto podmienkach. Len 40 % z nich uviedlo, že sa cíti dobre, alebo veľmi isto pri šoférovaní v nepriaznivých podmienkach.

Názory rodičov na vedenie vozidla v nepriaznivých poveternostných podmienkach korešpondujú s názormi samotných začínajúcich vodičov. Pri výskume spoločnost Goodyear v roku 2012 medzi mladými vodičmi 42 % nováčikov uviedlo, že ich tréning nezahŕňal šoférovanie v hustom daždi, kde hrozí riziko vzniku aquaplaningu.

Väčšina inštruktorov autoškôl (63 %) súhlasí aj s tým, že výučba v nepriaznivých poveternostných podmienkach je dôležitá. Napriek tomu len každý druhý inštruktor (51 %) učil svojich žiakov ako bezpečne viesť motorové vozidlo i v nepriaznivom počasí.

Olivier Rousseau, viceprezident divízie osobných pneumatík spoločnosti Goodyear EMEA, hovorí: „Schopnosť bezpečne ovládať vozidlo v extrémnych poveternostných podmienkach, ako sú hustý dážď, sneh, ľad, brečka či hmla, je veľmi dôležitým predpokladom, aby začínajúci vodiči jazdili bezpečne. Technológie v moderných vozidlách, ako sú ESP, ABS a prémiové zimné i letné pneumatiky, významne prispievajú k bezpečnosti. Napriek tomu vodičské zručnosti stále zostávajú najdôležitejším faktorom.”

Spoločnosť Goodyear na tomto výskume spolupracovala s rôznymi partnermi. Psychológovia z Medzinárodnej organizácie dopravnej psychológie (TPI) pomáhali s vývojom dotazníka a odborným výkladom poskytli spätnú väzbu k výskumu. Európska asociácia rodičov tak isto prispela svojimi skúsenosťami. Kľúčové zistenia podporili komentáre odborníkov z partnerských spoločností zaoberajúcich sa bezpečnosťou premávky a ďalšie štatistiky.

Najnovší výskum postojov rodičov začínajúcich vodičov vychádza z predchádzajúcich štúdií mladých vodičov a z bezpečnosti cestnej premávky. V roku 2012 spoločnosť Goodyear realizovala celoeurópsky prieskum viac ako 6 400 mladých vodičov, aby preskúmala ich postoje k bezpečnosti cestnej premávky. V roku 2013 spoločnosť opäť zadala výskum, tentokrát orientovaný na postoje inštruktorov autoškôl.