Sezónne práce môžu ľuďom pomôcť doplniť výpadok v príjmoch

Sezónne práce budú v nasledujúcich týždňoch zrejme jediným spôsobom, ako bude možné krátkodobo doplniť príjem pre zamestnancov, ktorí prišli o svoju plnú mzdu kvôli opatreniam proti pandémii koronavírusu. Ide o tých zamestnancov, ktorí sú momentálne doma kvôli prekážkam v práci, majú po dohode so zamestnávateľom krátenú mzdu alebo úväzok, alebo o prácu úplne prišli.

Až viac ako 20% výpadok pracovnej sily, ktorú pestovatelia a poľnohospodári využívali predovšetkých z Ukrajiny a balkánskych krajín spôsobí zvýšený dopyt po pracovníkoch zo Slovenska. „Vzhľadom k tomu, že vďaka kríze neočakávame počas leta dostatok voľných miest v reštauračných a ubytovacích službách, vzrastie dopyt po manuálnych prácach ako je zber zeleniny a ovocia. Na trhu je množstvo pracovníkov z maloobchodu, gastroprevádzok, segmentu Horeca, či zamestnancov z priemyslu, navyše počas koronakrízy sa na Slovensko vrátilo aj niekoľko desiatok tisíc pracovníkov, ktorí vykonávali sezónne práce v zahraničí,“ hovorí Branislav Jančuška z personálnej agentúry Grafton Recruitment.

Politici tiež avizovali, že do leta by sa mal zmeniť Zákonník práce. Zvýhodní sezónne zamestnávanie aj na úrovni daní a odvodov, čo by mohlo tento spôsob práce zatraktívniť tak pre zamestnávateľov ako aj pre záujemcov o letné zamestnanie.

Sezónny pracovný úväzok má svoje benefity aj hendikepy

Benefitom a zároveň hendikepom je samotná sezónnosť daného zamestnania. „Pre niekoho znamená dočasná práca sprestrenie svojho dlhodobého zamestnania, inému zasa prekáža, že po dvoch, troch mesiacoch už bude v danej práci nadbytočný a bude si musieť hľadať nové uplatnenie,“ hovorí Branislav Jančuška.

Medzi najväčšími výhodami sezónnych prác je, že sú vhodné takmer pre každého. „Samozrejme, závisí to od konkrétnej pracovnej pozície, náročnosti, rizikových faktorov a podobne, no najčastejšie ide o ručný zber plodín zeleninárov a ovocinárov, ktorý je vhodný tak pre mladistvých od 15 rokov, ako aj pre dôchodcov. V prípade výpadku príjmov v rodinnom rozpočte sa tak môžu významne rozšíriť možnosti jeho doplnenia,“ radí Branislav Jančuška.

Sezónne práce nepredstavujú ani pracovno-právny problém, ak je uchádzač stále zamestnaný, no dočasne je vyradený z pracovného procesu, napríklad pre prekážky v práci, alebo má skrátený úväzok. Pracovné právo totiž umožňuje súbeh dvoch zamestnaní. „V súčasnosti, keď je mnoho zamestnancov priemyslu, maloobchodu a gastroprevádzok doma na prekážkach v práci, je takáto súbežná forma zamestnania veľmi častá. Zamestnanec tak využije platený čas odstávky u súčasného zamestnávateľa na ďalšie privyrobenie si. Najčastejšou formou sú dohody o prácach mimo pracovného pomeru, teda dohoda o vykonaní práce alebo dohoda o pracovnej činnosti. Bežná je však aj kombinácia dvoch skrátených úväzkov,“ dodáva Branislav Jančuška.

Do sezónnych prác sa môže dokonca zapojiť aj uchádzač, ktorý je evidovaný na úrade práce. Splniť musí len dve jednoduché podmienky – jeho príjem nesmie mesačne presiahnuť 210,20 eur a u jedného zamestnávateľa nesmie odpracovať viac ako 40 kalendárnych dní do roka.

Sezónne práce môžu byť tento rok aj lepšie zaplatené

O zber plodín, alebo iné sezónne práce doteraz Slováci dlhodobo neprejavovali veľký záujem, zrejme aj preto, že zamestnávatelia, zvyknutí na lacnú pracovnú silu z Ukrajiny a balkánskych krajín neposkytovali atraktívne mzdové podmienky. „Na týchto sezónnych pracovníkov sa však tento rok agrozamestnávatelia nebudú môcť spoľahnúť. Predpokladáme preto, že budú musieť zatraktívniť ponúkané pracovné miesta, či už zvýšenými mzdami, alebo inými benefitmi, medzi ktorými môže byť napríklad zľava na produkované plodiny, bezplatné ubytovanie, doprava a podobne,“ odhaduje Branislav Jančuška.

Posted in TOP