Dobročinný Ples v opere už po osemnásty raz otvoril sezónu

Dobročinný Ples v opere aj tento rok v historickej budove Slovenského národného divadla oficiálne otvoril  plesovú sezónu na Slovensku. Už po deviatykrát bola jeho hlavným poslaním  pomoc deťom so zdravotným znevýhodnením. Svojou účasťou 300 párov hostí podporilo dobročinný charakter podujatia s cieľom pomôcť vytvoriť lepšie podmienky pre deti so zdravotným znevýhodnením na ich ceste za kvalitným vzdelaním. Osemnásty ročník dobročinného Plesu v opere sa konal pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky.    

Tohtoročný Ples v opere priniesol hneď niekoľko výnimočných momentov. „Každý ročník je pre nás jedinečným. Podpora a prítomnosť našich vzácnych hostí nás každý rok presviedčajú o tom, aký hlboký zmysel má toto dobročinné podujatie. Tento rok bol však o to výnimočnejší, že nad dobročinným Plesom v opere prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska, čo je pre nás nesmiernou cťou,“  hovorí Pavol Lančarič, generálny riaditeľ Orange Slovensko a zástupca hostiteľa Plesu v opere.

Večer 18. ročníka dobročinného Plesu v opere úderom na gong symbolicky otvorila podporovateľka jeho dobročinného zámeru Veronika Vadovičová, úspešná slovenská paraolympijská reprezentantka a trojnásobná zlatá olympijská víťazka v streľbe. 

„Ďakujeme Veronike za jej osobný vklad a verejnú podporu charitatívneho zámeru tohtoročného Plesu v opere. Úderom na gong nielenže zahájila oficiálny začiatok programu, ale pomohla nám aj zdôrazniť dobročinný charakter Plesu v opere. Ten už deviaty  rok zlepšuje nielen osudy jednotlivcov, ale aj celých rodín či dokonca zachraňuje životy,“ hovorí Andrea Cocherová, riaditeľka Plesu v opere.

„Udrieť na gong na Plese v opere je dôležitým spoločenským aktom a vždy túto úlohu dostali vzácne osobnosti. Až do samotného momentu vo mne vreli pocity vzrušenia a strachu, aby to dobre dopadlo a aby aj spoločnosť správne pochopila, prečo si pre túto úlohu vybrali práve mňa. Cením si, že sa mi dostalo takejto pocty,“ vysvetľuje Veronika Vadovičová. „Inklúzia a integrácia na školách sa ma úzko týkala v detstve a o to viac vo mne táto téma vyvolala vnútornú potrebu zapojiť sa a pomôcť dobročinnému poslaniu Plesu v opere. Pamätám si, ako som preplávala školskými podmienkami a viem, ako je to v dnešnej dobe. Preto si nesmierne vážim organizátorov Plesu v opere, že 18. ročník poukázal práve na tento spoločenský problém,“ dodáva.

Programom si podujatie uctilo sté výročie vzniku Československa

Hostí programom venovaným jubilejnej storočnici sprevádzala neopakovateľná Božidara Turzonovová. Vrcholom večera bolo vystúpenie legendárneho Karla Gotta. Slávne hity maestra, Jany Kischner, Mira Žbirku, Katky Knechtovej či Dana Bártu si hostia mohli vychutnať v podaní Big Bandu Gustava Broma pod taktovkou Vladimíra Valoviča. O zábavu hostí sa tiež postarala aj česká rocková skupina Lucie a v priestoroch historickej budovy SND sa pod vedením primáša Martina Sleziaka predstavila Ľudová hudba Lúčnice.

„Veríme, že pripravený program bol dôstojnou oslavou storočnice. Aj týmto spôsobom sme spolu s našimi vzácnymi hosťami a talentovanými umelcami vyjadrili úctu dôležitému míľniku v spoločnej českej aj slovenskej histórii,“ hovorí Peter Princ, producent Plesu v opere. 

Úvodný ceremoniál sa vrátil k opere, avšak v netradičnom spojení

Po troch rokoch sa úvodný ceremoniál vrátil k žánru opera. Režisérsku stoličku už po štvrtý raz obsadila Jana Burkiewicz a hudobnú produkciu opäť zastrešil talentovaný Oskar Rózsa. Hlavná téma úvodného ceremoniálu niesla záhadný názov Kabaret Mozart. Netradičné prvky a spojenia sa za uplynulé roky stali dobrou tradíciou a inak tomu nebolo ani tento rok. Opera sa spojila s Novým cirkusom, ktorý je charakteristický kombinovaním rôznych druhov umenia.

Hostia počas úvodného ceremoniálu zažili Mozarta v mnohých jeho podobách, vypočuli si jeho prelúdiá, operu aj requiem.  „Zdanlivo sa môže javiť, že kabaret nemá s Mozartom príliš veľa spoločného, ale opak je pravdou. Mozart žil „Dolce Vita“ svojej doby a jeho hudba tomuto spôsobu života často zodpovedala. Rovnako ako jednotlivé vystúpenia v kabarete, aj Mozartova  hudba je veľmi rozmanitá, vysvetľuje Peter Princ a dodáva, „vytvorili sme kabaret divoký, emotívny, dojemný, kabaret rovnako pestrý ako je Mozart sám.“

Hudobné teleso pod vedením Oskara Rózsu predstavilo operné mená Adriánu Banásovú, Pavla Remenára, koloratúrnu sopranistku Michaelu Rózsa Růžičkovú a hudobného skladateľa a klaviristu Vladislava Šarišského.

Dobročinnosť je hlavným poslaním Plesu v opere

Za posledných deväť rokov sa z Plesu v opere stalo jedno z najvýznamnejších dobročinných spoločenských podujatí. V minulosti vďaka pomoci svojich hostí a partnerov podujatie podporilo Detské kardiocentrum, šesť perinatologických centier, zlepšenie vybavenia detských kliník anestéziológie a intenzívnej medicíny a vznik troch centier včasnej intervencie v Banskej Bystrici, Košiciach a Trenčíne.

„Uplynulé dva roky sme sa venovali téme včasnej intervencie. Urobili sme kus práce a utvrdili sme sa v tom, že téma pomoci deťom so zdravotným znevýhodnením presahuje oblasť včasnej intervencie a potrebuje našu ďalšiu pozornosť. Rozhodli sme sa preto v téme pomoci deťom so zdravotným znevýhodnením pokračovať, tentokrát v oblasti vzdelávania,“ vysvetľuje Andrea Cocherová.

  1. ročník Plesu v opere spolu s partnermi – Nadáciou pre deti Slovenska a Koalíciou pre deti Slovensko – a v spolupráci s odborníkmi vytvoria program, ktorý významne prispeje k lepším a širším možnostiam vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením.

„Výťažok je určený na rozvoj projektu začleňovania detí so zdravotným znevýhodnením do bežných škôl. Naším cieľom je, aby tieto deti mohli navštevovať bežnú školu a cítili sa tam prijaté, aby ich rodičia mali všetky dostupné informácie o možnostiach v oblasti vzdelávania a v neposlednom rade, aby bola téma inkluzívneho vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením prijímaná aj zo strany širšej verejnosti pozitívne,“ hovorí Ondrej Gallo, správca Nadácie pre Deti Slovenska.