Posilnite svoju lásku pomocou hry smiechu a esencie lásky

Hry nie sú len pre deti. Prinášajú zábavu a poučenie malým aj veľkým. No kým je hranie sa dôležité pre vývoj dieťaťa, prináša benefity všetkým generáciám a vekovým kategóriám. Hranie sa dokáže byť u dospelých zdrojom relaxácie a stimulácie. Psychiater a zakladateľ Národného inštitútu hry Stuart Brown vo svojej knihe prirovnáva hru ku kyslíku, ktorý „je vždy okolo nás, no väčšinou je nenápadný a nedocenený, až kým nám nechýba. Hravosť u dospelých v sebe skrýva umenie, pozeranie filmov, počúvanie hudby, flirtovanie alebo snívanie. Hranie podľa Browna zintenzívňuje spojenie medzi cudzincami a podporuje liečenie tela a mysle.

Prelomte ľady

Hra je dokonalým prostriedkom na to, ako napríklad, prelomiť ľady v spoločnosti vášho vysnívaného partnera. Ocitli ste sa s partiou priateľov na domácej párty alebo na chate a s niekým ste si padli do oka? Zahrajte sa spoločne hru. Humor predsa ľudí spája. Skvelá hra na podobné príležitosti je hra ReACTion, ktorá prináša smiech, trocha chaosu a malú dávku škodoradosti, ktorú vaši blízki pochopia. „Spoločenská hra, ktorá prináša istú dávku tajomstva a dobrodružstva, je hra Inkognito. S hracím partnerom, o ktorom sa dozviete až v priebehu hry, musíte dešifrovať tajné posolstvá v prostredí benátskeho karnevalu. Vyžaduje si to trocha námahy, tímovej práce, ale hra prináša zábavu,“ ponúka tip Jana Karásková zo spoločnosti Piatnik.

Benefity hrania sa pre dospelých:

  • Pomáha vytvárať a zlepšovať sociálne zručnosti – spoločenskosť a schopnosť pohybovať sa medzi inými ľuďmi sa u detí vyvíja s hrou. Učia sa komunikovať verbálne aj neverbálne, reagovať na svoje okolie, objavovať hranice, svoje schopnosti a spoluprácu. Dospelí si tieto vlastnosti tiež z času na čas potrebujú pripomenúť a vylepšiť.
  • Pomáha učiť sa kooperácii s druhými – už ako deti nás učili, ako sa hrať „pekne“ a slušne. Ako rešpektovať ostatných a spoznávať ich pocity či potreby, ale aj pravidlá.
  • Pomáha liečiť emočné rany – smútok, neistota, pocit samoty, hanba, všetky negatívne pocity dokáže odstrániť alebo aspoň minimalizovať hra. Je súčasťou socializácie. A ľudia ju potrebujú rovnako ako smiech.

Humor ako korenie vzťahu

Ak máte stáleho partnera, určite viete, že humor je vo vzťahu jednou z najdôležitejších esencií. Prečo sa teda nezasmiať a nezahrať? Okrem každodenných maličkostí, ktorými vám partner vyčarí úsmev na tvári, si vyberte aspoň jeden deň v mesiaci, kedy zabavíte jeden druhého originálnou hrou. Vo dvojici zažijete pirátske dobrodružstvo s hrou Tortuga a stanú sa z vás divokí piráti, ktorí hľadajú poklad v Karibiku a občas sa zastavia aj v preslávenom prístave. „Ideálnou príležitosťou na tento typ zábavy je aj sviatok sv. Valentína. Niektorých klasické večere a kino nudia. Osviežujúcou formou trávenia sviatku lásky je spoločná hra. Prináša do vzťahu radosť, vitalitu, upevňuje ho a učí partnerov spolupracovať alebo sa navzájom spoznávať,“ hovorí Jana Karásková. Ste skôr na kartové hry? Spoločnosť Piatnik ponúka rôznorodý výber kariet na kanastu či poker s pestrými motívmi. Môžete si ich zakúpiť sami alebo ich dokonca kúpiť svojmu partnerovi. Každý si príde na svoje. Zahrajte sa s kartami s motívmi ilustrácií od Alfonsa Muchu, letnej záhrady a kvetov, fotografiami kráľovských neviest, hudobných hviezd alebo filmových plagátov. Hranie pomáha dokonca riešiť aj problémy vo vzťahu. Ľudí zbližuje, vytvára pozitívne puto, pomáha prekonávať akýkoľvek pocit hanby alebo odcudzenosti.

Zapojte celú rodinu

Valentín je o láske. No to neznamená, že sa musí vzťahovať len na životného partnera. Ak máte deti a rodinu, oslávte sv. Valentín spoločne. A zabavte sa hrami. Nemusíte spoločne pozerať len televíziu. Návštevu privítajte veselou hrou, napríklad Pictofun. Hra je vhodná pre dvoch až dvanástich hráčov, takže sa zapojiť môže snáď každý člen rodiny. Vyžaduje si kreativitu, rýchle reakcie a bohatú fantáziu. A je zárukou zábavy.

Súťaž:

Aké sú tri hlavné výhody hrania sa dospelých?

Svoje odpovede môžete posielať mailom na adresu redakcia@vkocke.sk až do 23. februára  2018. Ako predmet správy použite “súťaž – DUPLEX 

Súťažíte o:

Jednu hru.

Výhercu kontaktujeme e-mailom, alebo telefonicky v prípade, že uvedie tento kontakt do svojej odpovede.

Všeobecné súťažné podmienky
Súťaže sa môžu zúčastniť len osoby staršie ako 18 rokov. Podmienkou súťaže je odoslať správnu odpoveď e-mailom na adresu redakcie (redakcia@vkocke.sk) v čase realizácie súťaže. Súťažiaci sa stáva účastníkom súťaže po splnení tejto podmienky. Vyžrebovanie výhercu súťaže sa bude realizovať do troch dní po ukončení súťaže, ak nebude oznámené inak. Do žrebovania budú zaradení len tí súťažiaci, ktorí odošlú v stanovenom čase správnu odpoveď a spĺňajú podmienky uvedené v týchto pravidlách. Výhercovia budú kontaktovaní mailom. Účastníci tejto súťaže sa jej zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať výhru v inom rozsahu okrem rozsahu, aký určí usporiadateľ. Účastníci tejto súťaže sú si súčasne vedomí toho, že v zmysle § 845 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení nemožno výhry vymáhať a to ani prostredníctvom súdu. V prípade tlačovej chyby o tejto súťaži usporiadateľ za toto nenesie zodpovednosť. Ak je výherca neplnoletý, bude automaticky diskvalifikovaný. Výhry budú odovzdané len tým vyžrebovaným účastníkom súťaže, ktorí dodržia pravidlá tejto súťaže, splnia podmienky v nich stanovené a ich nárok bude usporiadateľom potvrdený. Výhru odovzdá usporiadateľ alebo ním poverená osoba. V prípade sporu o platnosti nároku na výhru vloženú do tejto súťaže je rozhodujúce rozhodnutie usporiadateľa. Usporiadateľ bude výhercu kontaktovať prostredníctvom e-mailovej správy. Vecné výhry budú jednotlivým výhercom odovzdané osobne alebo zasielané poštou resp. zásielkovou službou na adresu, ktorú uvedú. Pred odovzdaním výhier sa osoba preberajúca výhru musí preukázať osobným dokladom. V prípade, že si výherca výhru neprevezme alebo nepreukáže splnenie podmienok na odovzdanie výhry do 14 dní od prvého informovania o výhre Usporiadateľom, výhra prepadá v prospech usporiadateľa. Účastník zapojením sa do tejto súťaže dáva usporiadateľovi v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas na spracovanie svojich osobných údajov pre potreby tejto súťaže v zmysle § 65 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách súhlas na volanie alebo zasielanie SMS na číslo telefónu poskytnuté v registračnom formulári na účely priameho marketingu. V prípade výhry dáva účastník súťaže súhlas so zverejnením celého mena a obce na www.vkocke.sk, prípadne aj na facebookovskej stránke. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel. Účasťou v tejto súťaži vyjadrujú jej účastníci súhlas s pravidlami tejto súťaže a s ich záväznosťou