Modelová štúdia kmeňových buniek z pupočnej šnúry

Poškodenie mozgu napr. infekciami alebo nedostatočným krvným obehom, predstavuje u predčasne narodených detí veľké nebezpečenstvo. Kmeňové bunky z vlastnej pupočníkovej šnúry by mohli tieto deti chrániť počas celého života. Možnosť liečby pri vzniku vývojových porúch bola úspešne testovaná v modelovej štúdii v Ženskej nemocnici v Berne. So súhlasom rodičov boli izolované kmeňové bunky z tkaniva pupočníka dojčiat. Tieto kmeňové bunky vedci kultivovali vo výskumných laboratóriách prenatálnej medicíny vo Fakultnej nemocnici v Berne a vyrobili z nich transplantát.

Kmeňové bunky získané týmto spôsobom boli podávané pokusným zvieratám vo forme nosového spreja. Bolo preukázané, že kmeňové bunky touto neinvazívnou metódou samé od seba putujú priamo pozdĺž čuchového ústrojenstva do poškodených oblastí mozgu a stimulujú jeho regeneráciu. Nasledovať budú ďalšie potrebné modelové štúdie pred možnou aplikáciou u novorodencov.
Veľký potenciál kmeňových buniek z tkaniva a pupočníkovej krvi pre terapeutické použitie je už dlho známy a využívaný okrem iného aj pri ochoreniach rakoviny. Celosvetovo sa používajú transplantácie kmeňových buniek aj na liečbu ochorení cievneho systému, autoimunitných ochorení alebo osteoartritídy, ako uvádzajú mnohé klinické štúdie. Poprední vedeckí pracovníci vychádzajú z predpokladu, že v blízkej budúcnosti bude každý siedmy človek počas svojho života potrebovať terapiu na báze kmeňových buniek. Už dnes je zrejmé, že vlastné (autológne) kmeňové bunky sú výhodnejšie než darcovské (alogénne) kmeňové bunky, nakoľko prispievajú k zníženiu odmietavých reakcií organizmu.

Rodičia, ktorí chcú svojich potomkov zabezpečiť možnosťou uchovania vlastných kmeňových buniek pre možné terapeutické použitie, by sa mali v dostatočnom predstihu informovať o zodpovedajúcich ponukách na uchovanie kmeňových buniek z pupočnej šnúry. Oficiálne povolenie pre uchovanie kmeňových buniek z pupočníkovej krvi a tkaniva má ako jediný poskytovateľ týchto služieb v nemecky hovoriacich krajinách súkromná banka kmeňových buniek Vita 34 (www.vita34.de), poskytujúca tieto služby dnes už aj na Slovensku, prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Vita 34 Slovakia s.r.o. (www.vita34.sk).