Nadácia SOV opäť hľadá mladých talentovaných športovcov

Ukáž sa! je názov grantového programu Nadácie Slovenského olympijského výboru, v rámci ktorého prerozdeľuje mladým talentovaným športovcom až 30-tisíc eur. Po minuloročnom úspešnom prvom ročníku spúšťa nadácia tento grantový program opäť. Do programu sa môžu zapojiť športové talenty vo veku od 12 do 18 rokov, ktoré vynikajú v niektorom športe, nachádzajú sa v nepriaznivej sociálnej situácii, alebo potrebujú finančnú podporu na rozvoj svojej športovej kariéry. Registračný formulár je dostupný na internetovej stránke Nadácie SOV www.nadaciasov.sk. Zo všetkých žiadostí vyberie nadácia a jej ambasádori 12 uchádzačov, ktorí zabojujú o finančnú podporu prostredníctvom verejného hlasovania cez internetovú stránku Nadácie SOV.

„Minulý rok nám prišlo v rámci tohto grantového programu až 73 žiadostí a zaregistrovali sme viac ako 25-tisíc hlasov v internetovom hlasovaní. Toto číslo nás milo prekvapilo a zároveň utvrdilo vtom, že na Slovensku máme veľa talentovaných mladých športovcov na začiatku svojej športovej kariéry, ktorí potrebujú našu pomoc a podporu. Naším cieľom je vyhľadávať tieto talenty a podporovať ich, aby napredovali a stali sa z nich o niekoľko rokov slovenskí olympijskí reprezentanti. Toto musí byť kľúčová úloha Slovenského olympijského výboru a jeho nadácie,“ povedal Anton Siekel, prezident Slovenského olympijského výboru.

Od 9. mája až do 23. júna 2017, kedy je Olympijský deň, bude na stránke www.nadaciasov.sk/ukazsa dostupný registračný formulár so žiadosťou o finančný príspevok. Spolu s registračným formulárom musia žiadatelia tak ako minulý rok zaslať krátke motivačné video, v rámci ktorého zdôvodnia, prečo sa uchádzajú o príspevok z nadácie a na aký účel chcú príspevok využiť. Podmienkou grantového programu je vek žiadateľa od 12 do 18 rokov a musí ísť o talentovaného športovca, ktorý sa venuje individuálnemu alebo kolektívnemu športu. V žiadosti je potrebné uviesť dosiahnuté športové výsledky a zdôvodniť účel čerpania finančného príspevku.

Zo všetkých prijatých žiadostí vyberie odborná komisia zložená zo zástupcov Nadácie SOV a ambasádorov projektu najneskôr do 30. júna 2017 TOP 12 žiadateľov, ktorí zabojujú o hlasy verejnosti prostredníctvom internetového hlasovania na stránke Nadácie SOV. Hlasovanie bude prebiehať od 1. júla do 29. júla 2017, kedy končí aj XIII. Európsky olympijský festival mládeže v Györi. Výsledky grantového programu Ukáž sa! budú vyhlásené začiatkom septembra.

Ambasádormi tohoročného grantového programu Ukáž sa! sú Petra Vlhová, Dominik Graňák a Richard Nagy.

„Aj my sme boli kedysi na začiatku našej športovej kariéry. Mali sme svoje sny a veľké športové túžby. Viem, aká dôležitá bola a stále je pre mňa osobne rodina. Dnes majú mladí talentovaní športovci jedinečnú príležitosť získať pomoc a podporu aj od silného a dôveryhodného partnera, ktorým je Nadácia SOV. Verím, že si túto šancu nenechajú ujsť a prihlásia sa do projektu Ukáž sa! Takto získané financie a koučing nás – ambasádorov môže byť pre nich silným impulzom pri dosahovaní vynikajúcich športových výsledkov,“ hovorí Petra Vlhová, slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní a ambasádorka grantového programu Ukáž sa! 

Nadácia Slovenského olympijského výboru predstavila aj nového predsedu Správnej rady. Stal sa ním Ing. Dušan Guľáš, ktorý nahradil v tejto pozícii Antona Siekela, súčasného prezidenta SOV. „Je pre mňa cťou pokračovať v dobre rozbehnutých nadačných projektoch, ktorých zmysluplným poslaním je pomáhať mladým talentovaným športovcom, ale zároveň nezabúdať ani na naše veľké seniorské športové osobnosti. Práve oni a ich športové príbehy môžu byť inšpiráciou pre celú športovú verejnosť,“ uviedol Dušan Guľáš.