Aj alkohol už bude mať označené energetické hodnoty

Všimli ste si, že na alkoholických nápojoch sa nenachádza tabuľka energetických hodnôt, ktorú poznáme z obalov iných potravín? Povinné označovanie zoznamu zložiek a výživových údajov potravín sa doteraz netýkalo alkoholických nápojov s obsahom alkoholu nad 1,2 objemového percenta, teraz sa to však má zmeniť. Údaj o energetickej hodnote v 100 ml nápoja môže vyť niekedy zavádzajúci.

Zodpovedný prístup k alkoholu znamená aj vedieť, čo pijeme – a nielen to, koľko percent obsahu alkoholu majú jednotlivé drinky a koľko si ich možno dopriať bez nepríjemných následkov, ale tiež vedieť, čo všetko daný nápoj obsahuje. Aj prieskumy ukazujú, že ľudia naozaj túžia byť informovaní o tom, čo pijú: podľa štúdie Európskej komisie takmer polovica opýtaných (49 %) uviedla, že by si želala informácie o energetickej hodnote alkoholických nápojov a 16 % uviedlo svoj zámer znížiť svoju konzumáciu alkoholu na základe týchto informácií.

Informácie sú dôležité, musia však byť prínosné

Po novom bude spotrebiteľ o energetickej hodnote alkoholických nápojov informovaný. Zistiť si to bude môcť priamo na etikete alebo vďaka informačným technológiám (cez sociálne médiá, QR kódy či odkazy na webových stránkach). Zavedenie tohto označovania teší aj predstaviteľov slovenského združenia Fórum PSR, ktoré sa dlhodobo usiluje o šírenia povedomia o zodpovednej konzumácii alkoholu. Zároveň však upozorňujú na možné riziká, ktoré štandardné označovanie prináša.

Erik Čížek z Fórum PSR hovorí: „Používanie 100 ml objemu ako základnej jednotky je ale neefektívne a mätúce, pretože nereflektuje spotrebiteľské zvyklosti. Obvyklé objemy sú 500 ml (prípadne 300ml) v prípade piva, 200 ml (prípadne 100 ml) u vína a 40 ml (prípadne 20 ml) pri liehovinách. Objem 100 ml môže byť mätúci aj v súvislosti so zodpovedným prístupom k alkoholu, ktorý sa usilujeme šíriť.“ Riešením by mohlo byť vyjadrenie objemu v štandardných jednotkách, na základe ktorých je vyjadrená aj odporúčaná maximálna denná dávka. Tú predstavujú 3 štandardné jednotky u mužov a 2 štandardné jednotky u žien.

Ako je to teda s kalóriami alkoholických nápojov?

Efektívnejší spôsob, ako informovať ľudí o tom, koľko kalórií obsahuje daný alkoholický nápoj, je na základe štandardného objemu nápoja podávaného v podnikoch: 500 ml piva (5 %), 200 ml vína (12 %) či 40 ml liehovín (40 %).

  Pivo (500ml, 5%) Víno (200ml, 12%) Liehoviny (40ml, 40%)
Kalórie  v jednej

štandardnej jednotke

212 148 94