Výrobe áut na Slovensku sa darí, môžu však nastať ťažšie časy

Automobilový priemysel je silným ťahúňom slovenskej ekonomiky, no v blízkej budúcnosti možno očakávať určité riziká a bariéry ďalšieho rastu. Experti spoločnosti Euler Hermes to predpovedajú okrem iného aj v dôsledku BREXITu a riziku zavedenia ciel na dovoz áut do USA.

Faktom zostáva, že automobilový priemysel na Slovensku zohráva strategickú úlohu z hľadiska koncentrácie pracovných síl, počtu vyrobených áut, aj podielu na celkovej priemyselnej produkcii. Až 250 tisíc pracovných miest je u nás aktuálne naviazaných na automobilový priemysel, priamo vo výrobe pracuje 129 tisíc ľudí (údaje Zväzu automobilového priemyslu SR). Z toho 1 470 pracovných pozícií je v oblasti výskumu a vývoja. Podľa sektorovej analýzy spoločnosti Euler Hermes má tento údaj v roku 2017 narásť až na 17 %.

Automobilový priemysel u nás tvorí 44 % podiel na celkovej produkcii krajiny a z hľadiska vývozu predstavuje 35 %. V roku 2016 bolo na Slovensku vyrobených 1,04 milióna áut, čo potvrdzuje rastúcu tendenciu v porovnaní s predošlými rokmi. V 2015 bola totiž podľa údajov zväzu mierne prekročená miliónová hranica, pre rok 2014 to bolo 971 160 vyrobených vozidiel. Odhady hovoria o tom, že produkcia áut na Slovensku má neustále rásť – do roku 2020 až na 1,35 milióna kusov.

Martin Bak, Risk Director spoločnosti Euler Hermes na Slovensku je presvedčený, že automobilový priemysel je v súčasnej dobe stále poháňaný dopytom v Európe, Ázii a Severnej Amerike. V roku 2016 sa predaj áut v Európe zvýšil o 7 %. „Možno však konštatovať, že automotive sektor je vysoko senzitívny na ekonomické cykly,“ uviedol expert Euler Hermes. Medzi päť najväčších exportných trhov pre autá vyrábané na Slovensku sa radia Nemecko, Francúzsko, Čína, Veľká Británia a USA.

Kvôli dopadom očakávaného odchodu Veľkej Británie z Európskej únie a tiež konca stimulačných opatrení pre Španielsko sa podľa analýzy Euler Hermes očakáva nulový rast v predaji áut v rámci Európy pre rok 2017. „Isté hrozby pre ďalší vývoj v automobilovom priemysle možno badať aj v prípade, že rozlúčka EÚ s Veľkou Britániou bude bez dohody o voľnom obchode,“ uvádza Country Manager spoločnosti Euler Hermes za Slovensko Peter Mucina. Kritickými môžu podľa neho byť aj potenciálne bariéry na trhu USA v podobe ciel na dovážané autá, o ktorých bolo po zmene

Euler Hermes je svetovým lídrom v poistení obchodných pohľadávok a uznávaným špecialistom v oblasti hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. S viac ako 100 ročnými skúsenosťami spoločnosť ponúka B2B klientom (business-to-business) finančné služby s cieľom podporovať ich cash flow a správu obchodných pohľadávok. Jej proprietárna inteligentná sieť sleduje a analyzuje denné zmeny v podnikovej solventnosti malých, stredných i nadnárodných spoločností, pôsobiacich na trhoch, ktoré predstavujú 92 % svetového HDP. Spoločnosť, sídliaca v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách s 6,000+ zamestnancami. Euler Hermes je dcérskou spoločnosťou Allianz poisťovne, vedená na burze Euronext v Paríži (ELE.PA), hodnotená AA- od agentúry Standard & Poor´s a Dagong Europe. Spoločnosť v roku 2016vykázala konsolidovaný obrat vo výške 2,6 miliardy € a poistné globálne obchodné transakcie za 890 miliárd € v expozícii na konci roka 2015. Ďalšie informácie na: LinkedIn alebo Twitter.

Poznámka týkajúca sa výhľadových vyhlásení: Vyhlásenia obsiahnuté v tomto dokumente môžu obsahovať vyhlásenia o budúcich očakávaniach a ďalšie výhľadové vyhlásenia, ktoré sú založené na súčasných názoroch a predpokladoch manažmentu a zahŕňajú známe a neznáme riziká a neistoty, ktoré môžu spôsobiť, že skutočné výsledky, výkony alebo udalosti sa budú líšiť od výsledkov uvedených alebo naznačených v týchto vyhláseniach. Skutočné výsledky, výkony alebo udalosti sa môžu podstatne líšiť od takýchto vyhlásení z dôvodu, bez obmedzenia, (i) všeobecných ekonomických podmienok vrátane špeciálnych ekonomických podmienok na trhoch a v obchodnom priestore kľúčovom pre skupinu Euler Hermes, (ii) výkonnosti finančných trhov vrátane rozvíjajúcich sa trhov a vrátane nestálosti trhu, likvidity a kreditných udalostí, (iii) frekvencie a závažnosti poistných stratových udalostí vrátane prírodných katastrof a vrátane vývoja nákladov straty, (iv) úrovne perzistencie, (v) rozsahu úverových zlyhaní, (vi) výšky úrokových sadzieb, (vii) menových výmenných kurzov vrátane euro / USA dolár, (viii) meniacej sa úrovne hospodárskej súťaže, (ix) zmien zákonov a predpisov vrátane menovej konvergencie a Európskej menovej únie (x) zmien v politike centrálnych bánk a / alebo zahraničných vlád, (xi) dopadu akvizícií vrátane súvisiacich otázok integrácie, (xii) reorganizačných opatrení a (xiii) všeobecných konkurenčných faktorov, v rôznych prípadoch v miestnom, regionálnom, národnom a / alebo celosvetovom meradle. Mnohé z týchto faktorov môžu byť pravdepodobnejšie alebo výraznejšie v dôsledku teroristických aktivít a ich následkov. Spoločnosť nemá žiadnu povinnosť aktualizovať žiadne výhľadové vyhlásenia.