Nikon Photo Gallery vystavuje 50 najlepších fotografií zo súťaže Nikon kalendár 2017

Nikon Photo Gallery 5. januára otvára výstavu 50 najlepších fotografií súťaže Nikon kalendár 2017. Súťaž je určená všetkým milovníkom fotografovania s Nikonom, ktorej sa môžu zúčastniť nielen profesionáli, ale aj amatéri. Najlepšie fotografie sú každý rok dražené a výťažok z dražby je venovaný na charitatívne účely. Radosť účastníkov súťaže môže byť umocnená pocitom, že vďaka svojím fotografiám pomohli tým, ktorí to najviac potrebujú.

Tohtoročná téma súťaže NIKON KALENDÁR 2017 – Skryté krásy všedného dňa – oslovila 469 súťažiacich, ktorí do súťaže zaslali 1 191 fotografií. Súťaž prebiehala od začiatku júla do 16. októbra 2016 na webových stránkach www.nikon-kalendar.cz. Fotografie na výstavu a kalendár vybrala odborná porota na čele s pánom prof. Mgr. Miroslavom Vojtěchovským, významným českým vysokoškolským pedagógom, publicistom, kurátorom a fotografom skla.

Patrónkou tohto ročníka a krstnou mamou kalendára bola pani Chantal Poullain, herečka, speváčka a zakladateľka Nadácie Archa Chantal.  Výťažok z dražby fotografií vo výške viac ako 7 400 eur (200 000 Kč) a dar spoločnosti Nikon vo výške takmer 400 eur (10 000 Kč) putovali Nadačnému fondu Archa Chantal, ktorého filozofiou je humanizácia detských zdravotníckych zariadení.

Autormi 12 víťazných fotografií v kalendári na rok 2017 sú: Pavel Ouředník (Vltavský luh), Ivan Svatoš (Dva svety), Zdeněk Vošický (More južnej Moravy), Ing. Jana Kupčáková (San Marco), Zuzka Vitvarová (Školský autobus), Mgr. Karolína Vučka (Ako som chytala mesiac), Mgr. Karolína Vučka (V plameňoch jesene), Markéta Butalová (Na mori), Tomáš Holub (Novembrová), Iva Svobodová (Góóól), Markéta Butalová (Keď končí deň), Tomáš Holub (Saské Švajčiarsko).

Absolútnym víťazom súťaže sa stal Tomáš Holub s fotografiou „Novembrová“. Od spoločnosti Nikon získal šek na nákup produktov tejto značky v hodnote viac ako 1 850 eur (50 000 Kč).

Stanislav Pokorný, kurátor galérie a člen poroty, hodnotí Nikon kalendár 2017 slovami: Tento ročník bol kvalitatívne výborný. Fotografia nie je vecou fotoaparátu, je vecou hlavy, výrazom myšlienky autora a jeho vyjadrením, vizuálnou výpoveďou. Je obsahom nepostrehnuteľného okamihu, momentálnej atmosféry a nálady, kedy ktosi chcel, aby tu bol niekto, kto je pripravený a ochotný stlačiť v ten najlepší moment spúšť fotoaparátu. A väčšina autorov mala to šťastie, že v danú chvíľu boli na onom mieste a mali tú možnosť spúšť stlačiť a získať tieto výnimočné fotografie.“

Spoločnosť NIKON spol. s r.o. vydala v rámci usporiadania fotografickej súťaže s charitatívnym poslaním už osem úspešných kalendárov. V predchádzajúcich siedmich ročníkoch bolo dražbou, dobrovoľnými zbierkami a príspevkami organizátora zhromaždených viac než 67 700 eur (1 828 000 Kč). Zozbierané prostriedky boli v jednotlivých rokoch venované Klinike detskej hematológie a onkológie UK 2. LF a FN v Motoli, Nadačnému fondu onkológie pre 21. storočie onkologického oddelenia Fakultnej Thomayerovej nemocnice s poliklinikou v Prahe, Klinike ušnej, nosnej a krčnej UK 2. LF a FN Motol na podporu kochleárnych implantácií detských pacientov, Nadačnému fondu Veselý senior na podporu projektu Burzy vzájomnej pomoci a voľnočasových aktivít seniorov, Nadačnému fondu Jakuba Halíka na rozšírenie programu mechanických srdcových podpôr naviazaného na transplantačný program SRDCE v IKEM, Nadačnému fondu Kvapka nádeje na úhradu nákladov spojených s poskytovaním služieb psychológa na oddelení detskej hematológie a onkológie a transplantačnej jednotke kostnej drene v pražskom Motole a Domovu pre zrakovo postihnutých Palata na obnovu orientačného systému pre slabozrakých a nevidomých v priestoroch zariadenia.

Semifinálové fotografie budú vystavené od 5. januára do 12. februára 2017 v NIKON PHOTO GALLERY na adrese Újezd 19, Praha 1 – Malá Strana, každý týždeň od utorka do nedele medzi 12. a 19. hodinou.

Viac o tomto projekte nájdete na www.nikon-kalendar.cz.

Posted in Art