Rehabilitácia a cvičenie skvalitňujú život pacienta s inkontinenciou.

Témou tohtoročného Týždňa kontinencie, ktorý bude od 20. do 26. júna 2016, je prevencia a riešenie úniku moču pomocou rehabilitácie svalov panvového dna u žien aj u mužov. Práve vďaka rehabilitácii sa problémy spojené s únikom moču dajú vo významnej miere ovplyvniť a v niektorých prípadoch aj úplne odstrániť.

Inkontinencia, alebo mimovoľný únik moču je symptóm, ktorý môže signalizovať viacero ochorení. Ľudia sa o tomto probléme hanbia hovoriť, spája sa s pocitom zlyhania či hygienickej nehody, o ktorej treba taktne mlčať. V dôsledku toho mnohí postihnutí týmto problémom menia celý svoj doterajší spôsob života, zriekajú sa obľúbených aktivít a izolujú sa od spoločnosti. Pritom stačí len prekonať bariéru a nájsť riešenia.

V informačných stánkoch ´v rôznych nemocniciach sa pacienti stretnú so skúsenou zdravotnou sestrou, ktorá bude informovať o problematike inkontinencie, o možnostiach vyšetrenia a riešenia problémov. Súčasťou stánku budú informačné materiály o problematike a aj nové vydanie InkoNovín o rehabilitačných cvičeniach na posilňovanie svalstva panvového dna. Viac o pripravovaných aktivitách sa pacienti dozvedia na stránke www.inkoforum.sk.

Osveta pomáha.

Vlani počas Týždňa kontinencie, ktorý prebiehal v šiestich slovenských mestách, sa o problematiku aktívne zaujímalo približne 1 800 ľudí, pričom najväčší záujem bol v hlavnom meste. „Najčastejšie sa pýtali na používanie absorpčných pomôcok,“ hovorí M. Laščeková. „Či a v ktorých prípadoch pacienti na nich majú nárok, v akom rozsahu, kto pomôcky predpisuje. Záujem bol aj o alternatívne možnosti liečby, posilňovanie svalov panvového dna a o novinky v zdravotnej starostlivosti o pacienta trpiaceho únikom moču.

Aj vlani sa objavili prípady, keď návštevníci hovorili o tom, že ich príbuzní nechcú ísť so svojím problémom k lekárovi, hanbia sa, je im to nepríjemné. Podľa ankety, ktorú návštevníci vypĺňali, takmer 40 % žien vo veku 55 – 65 rokov trpí únikom moču, pričom ide skôr o ľahšie stavy, ktoré ženy riešia najmä menštruačnými vložkami. Ženy tiež majú tendenciu o probléme nerozprávať. Až 34,5 % sa zatiaľ nikomu nezverilo. Z vyzbieraných dotazníkov vyplýva, že stále mnoho ľudí svoj stav nerieši, nevyhľadá pomoc.

Problém, ktorý sa dá riešiť!

„Na Slovensku trpia inkontinenciou desiatky tisíc ľudí a kvôli demografickému vývoju teda starnutiu ubyvateľstva bude týchto pacientov pribúdať. Hoci je to komplikácia, mali by sme sa na ňu pozerať ako na ktorýkoľvek medicínsky riešiteľný problém,“ hovorí prof. MUDr. Ján Švihra, PhD., profesor na Urologickej klinike v Martine a predseda Odborného výboru InkoFóra. Urológ či gynekológ vedia poradiť, navyše takáto návšteva môže presne stanoviť diagnózu: či ide o problém ochabnutých svalov panvového dna, zápalový proces močového ústrojenstva či iný zdravotný problém.“

Po zistení diagnózy nasleduje liečba a odporúčania, ktorými by sa pacient mal riadiť. Niekedy pomôže nastavenie na správne cvičenie panvového dna, niekedy je nutné podstúpiť dôkladnejšiu liečbu, vždy však lekár vie odporučiť najlepší ďalší postup. V každom prípade na zvládnutie svojho problému nie sme sami.

Hanbíme sa…

Azda najväčším problémom, ktorý musia riešiť pacienti v počiatočných štádiách inkontinencie, je zahanbenie. „Pacienti chodia k urológom na poslednú chvíľu, keď je už ich stav alarmizujúci,“ hovorí prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., prednosta Urologickej kliniky vo Fakultnej NsP akademika L. Dérera v Bratislave. „Pacienti si nechcú pripúšťať, že nejaký problém vôbec majú a hanbia sa. Pritom adekvátna lekárska pomoc a rady, ako postupovať, môžu významným spôsobom zvrátiť priebeh problému s únikom moču. Pacient sa musí totiž naučiť s touto poruchou zaobchádzať tak, aby mu neznepríjemňovala každodenný život.“

Hanblivosť spôsobuje, že pacienti nevyhľadajú lekára a problém s unikajúcim močom spočiatku riešia pomocou hygienických menštruačných vložiek, ktoré však nemajú ani adekvátne absorpčné vlastnosti a ani nezabraňujú zachytávaniu zápachu moču.

Rehabilitácia a cvičenie:

„Rehabilitácia je slovo zložené z predpony re – čo znamená opakovať a zo slovesa habilitare, čo znamená schopnosť vykonávať. V preklade rehabilitácia znamená znovu schopný,“ vysvetľuje PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD., Cert. MDT, fyzioterapeutka, ktorá pripravila brožúrku o cvičení panvového dna. „Rehabilitáciu môžeme chápať ako proces, ktorý umožní znovu získanie stratenej funkcie. V našom prípade funkcie svalov panvového dna, ktoré sa významne podieľa na udržaní moču .“

Svaly panvového dna ochabujú najmä vekom, ale ich oslabenie sa môže prejaviť u žien napr. po pôrode, a u mužov po operácii prostaty. Princípom odporúčaných cvikov je posilnenie oslabeného svalstva panvového dna. Cvičenie je vhodné pri stresovej a urgentnej inkontinencii moču počiatočných štádií, ale aj v rámci prevencie pred vznikom takýchto problémov.