Sto detí z detských domov je bližšie k vodičským preukazom.

Projekt Vodičské preukazy pre deti z detských domovov, ktorý vznikol vďaka unikátnej spolupráci slovenských automobiliek, zaznamenal nečakaný záujem zo strany mladých dospelých. Prostredníctvom stránky www.vodicskepreukazy.sk podalo za 2 mesiace žiadosť o vodičský preukaz 240 detí z detských domovov.

Hodnotiaca komisia, zložená zo zástupcov ÚPSVaR, detských domovov a automobiliek, z nich minulý týždeň vybrala prvých 100 kandidátov z celého Slovenska, ktorí dostanú príležitosť absolvovať autoškolu. Pre deti z detských domovov to predstavuje významnú pomoc pri štarte do života a hľadaní uplatnenia na trhu práce.

Projekt OZ Záleží nám spojil automobilové odvetvie, ktoré spoločnými silami financuje vodičské preukazy, s cieľom zmysluplne pomôcť deťom z detských domovov. Partnermi projektu sa stali 3 automobilky prostredníctvom svojich nadácií: Nadácia Kia Motors Slovakia, Nadačný fond PSA Peugeot Citroën v Nadácii Pontis a Nadácia Volkswagen Slovakia.

Prvá fáza projektu – prijímanie žiadostí od záujemcov z detských domovov bola vyhodnotená po 2 mesiacoch od spustenia projektu. OZ Záleží nám zaznamenalo 240 žiadostí z celého Slovenska, čo predstavuje oveľa väčší záujem, ako sa predpokladalo. Financovanie projektu umožňuje realizáciu vodičského kurzu v pilotnej fáze pre 100 detí. Vhodných kandidátov vyberala komisia zložená zo zástupcov ÚPSVaR, detských domovov a automobiliek. Po starostlivom zvážení komisie bolo vybratých 100 detí zo všetkých krajov Slovenska, ktoré v najbližších dňoch začnú navštevovať autoškoly v mieste ich bydliska.

Daniel Bradáč z OZ Záleží nám upresňuje: „Takýto veľký záujem nás teší a potvrdzuje, že tento projekt má perspektívu a zmysel. V najbližšej dobe budeme kontaktovať všetkých vybratých záujemcov a začneme oslovovať autoškoly, aby mohlo dôjsť k realizácii vodičských kurzov. O úspešnosti zvládnutia záverečných testov budeme verejnosť informovať približne o 2 mesiace. Už v lete by sme tak mohli mať prvých vodičov. Aj široká verejnosť však vie ovplyvniť výsledný počet podporených detí, preto ak sa komukoľvek projekt páči, budeme nesmierne radi, ak sa nájdu ďalší, či už firemní, alebo individuálni darcovia, ktorí chcú deťom pomôcť a projekt podporia. Všetky informácie nájdete na stránke www.zalezinam.sk alebo www.vodicskepreukazy.sk“.