Ako sú na tom Česi a Slováci s virtuálnou realitou? Pretrváva skôr stav napätého očakávania…

S pojmom virtuálna realita sa stretol takmer každý Čech či Slovák, reálnu skúsenosť má však zatiaľ len 37 % opýtaných. Výsledok vyplýva z aktuálneho prieskumu verejnej mienky, ktorý bol uskutočnený v rámci projektu View-Master. „Aktívnych užívateľov je v Čechách aj na Slovensku zatiaľ málo, keďže virtuálna realita dostupná pre širokú verejnosť bola predstavená ešte len nedávno.

Predpokladá sa ale, že odvetvie s virtuálnou realitou sa bude naďalej rozrastať rýchlym tempom a v nasledujúcich rokoch tak značne stúpne počet užívateľov zariadení,“ uvádza Marek Somol, manažér projektu View-Master pre Českú a Slovenskú republiku.

Výskum ďalej ukázal, že s pojmom virtuálna realita sa ľudia najčastejšie stretli na internete alebo vo filme. Samotná predstava o technológii sa u verejnosti ale značne líši. „Niektorí ľudia majú stále tendenciu vnímať virtuálnu realitu len ako svet na internete a najmä na sociálnych sieťach. Predstava sociálnych sietí ako virtuálnej reality pramení z toho, že sa človek môže vydávať v podstate za kohokoľvek a vytvárať si tak svoje fiktívne JA. Menšia skupinka ľudí si potom spája virtuálnu realitu aj s televíziou či mobilnými technológiami,“ vysvetľuje Marek Somol.

O tom, že VR zariadenia budú v krátkej dobe dostupné aj na českom a slovenskom trhu, vie 45 % respondentov. Z množstva produktov, ktoré sa teraz na svetových trhoch objavujú, sú v ČR a SR najznámejšie Playstation VR, Oculus Rift, Google Cardboard, Samsung Gear VR, HTC Vive či View-Master. „Headsety na virtuálnu realitu sú pre verejnosť zatiaľ príliš drahé a v súčasnosti nie sú v Českej a Slovenskej republike dosť rozšírené. Výnimkou sú niektoré lacnejšie kartónové varianty, ktoré majú ale obmedzenú životnosť. V priebehu tohto roku však očakávame značnú expanziu zariadení na český aj slovenský trh a záujemcovia si tak budú môcť vybrať medzi tými, ktoré stoja rádovo niekoľko desiatok eur, akým bude napríklad View-Master, až po tie, ktoré stoja niekoľko stoviek eur,“ zhŕňa situáciu Marek Somol.

O kúpe zariadenia na virtuálnu realitu do budúcnosti uvažuje 35 % opýtaných. Možno predpokladať, že sa toto nízke číslo razantne zvýši, keď ľudia získajú s virtuálnou realitou prvé skúsenosti. Väčšina by však pri kúpe nechcela investovať viac ako 200 eur. Náročnejší užívatelia sú potom ochotní do zariadení investovať až 400 eur.

Virtuálna realita nás zaujíma

Hoci viac ako 80% ľudí technológie virtuálnej reality nevyužíva, záujem o tematiku je vysoký. Prejavuje o ňu interes viac ako 60% opýtaných. Možno tiež konštatovať, že ľudia, ktorí majú s virtuálnou realitou skúsenosti, ju skôr hodnotia pozitívne, než tí, čo dianie okolo tejto technológie nesledujú. „Negatívny postoj k virtuálnej realite často plynie zo strachu z neznámeho. Kvôli nedostatočnej informovanosti ľudia nevedia, čo môžu od virtuálnej reality čakať a ako ju využívať vo svoj prospech,“ dodává Somol.

VR nie sú len hry, a Česi a Slováci to vedia

Českí aj slovenskí respondenti sa domnievajú, že najväčšie uplatnenie nájde virtuálna realita v hernom priemysle, vo filme či odborných profesiách, ako je architektúra, projektovanie alebo 4D maľovanie. Podľa Marka Somola sa však virtuálna realita uplatní v množstve ďalších oblastí. Už teraz môžeme sledovať jej využitie v lekárstve, športe alebo armáde. Svoje miesto nachádza aj vo vzdelávaní. Vďaka množstve aplikácií sa môžu deti pozrieť napríklad do vzdialených a exotických krajín alebo sledovať život zvierat na africkom safari.yxcvbn+dv

Respondenčná vzorka prieskumu verejnej mienky: 720 opýtaných

O View-Mastere

View-Master, čiže okuliare na virtuálnu a rozšírenú realitu, fungujú na princípe prepojenia s „chytrými“ telefónmi. Užívateľ si vyberie zo širokej ponuky mobilných aplikácií, či už voľne dostupných alebo za poplatok. Po inštalácii aplikácie telefón umiestni do okuliarov, spustí aplikáciu a virtuálny zážitok môže začať. Vďaka tzv. virtuálnej turistike je možné navštíviť dych berúce alebo neobvyklé miesta. Celkom nový pôžitok z hrania ponúknu hry na virtuálnu realitu. Zábavu, zároveň ale tiež ponaučenie, sprostredkujú aplikácie, ktoré užívateľa vezmú na prehliadku slnečnej sústavy, jurského parku či podmorského sveta a virtuálny výlet doplnia zaujímavými informáciami. Na český a slovenský trh bude View-Master uvedený v auguste 2016.